Физикийн тэнхим

ФИЗИКИЙН ТЭНХИМИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Физикийн тэнхим нь 1951 онд УБДС байгуулагдахад үүссэн ууган тэнхимүүдийн нэг билээ. Манай тэнхим нь багшлах боловсон хүчний хувьд профессор -1, багш -7 байгаагаас доктор (Ph.D) -2, магистр- 6 нийт 8 багш, 4 туслах ажилтнаас бүрдсэн манай хамт олон Физикийн багш бэлтгэх сургалт- арга зүйн үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна.

ХӨТӨЛБӨРИЙН ОНЦЛОГ

• Физикийн тэнхимийн хамт олон “Физик” сургалтын хөтөлбөрийг 2019 онд Германд төвтэй ASIIN олон улсын байгууллагаар хөтөлбөрөө магадлан итгэмжлүүлсэн тул диплом нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн.

• 2021 онд дотоодын БМИҮЗ -өөр магадлан итгэмжлүүлж сертификат авсан.

• Давхар, хавсарга, нэмэлт хөтөлбөрөөр суралцаж болно.

• Багш мэргэжлийн 4 цуврал дадлага хийнэ. /танилцах, судлах, туршин заах, багшлах/

• 3-р ангидаа хөдөө, орон нутгийн ЕБС-д тэтгэлэгтэй багшлах дадлага хийнэ.

ДАВУУ ТАЛ

• Олон улсын их дээд сургуулиудад хүлээн зөвшөөрөгдсөн дипломтой болж, цаашид гадаадад суралцах, мэргэжлээрээ ажиллах бүрэн боломжтой.

• Монгол Улсын физикийн багш нарын 70 гаруй хувь нь манай төгсөгчид байдаг ба физикийн багш мэргэжлээр төгсөгчдийн 65% нь ажлын байраар бүрэн хангагдаж байна.

 ОЮУТНЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Орчин үеийн шаардлага хангасан оюутны бие даан суралцах, өөрийгөө хөгжүүлэх орчин бүхий мэргэжлийн ном, сурах бичгээр хангагдсан тохилог номын сантай.

• Монголын физикчдийн халз тэмцээн

• Тэнхимийн оюутны олимпиад

• Оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал

• Багшлахуйн ур чадварын олимпиад

• Оюутны сайн дурын өөрийгөө хөгжүүлэх клубууд

• Моноцукүри төв