Мэдээлэл зүйн лаборатори

Мэдээлэл зүйн тэнхим

Мэдээлэл зүйн тэнхим нь нийт 7 лабораторитой. Лаборатори тус бүр 30 хүүхэд суух боломжтой. 2-р байр буюу НХУС-ийн 2 давхрын 201а

12-р байр буюу Номын сан 7 давхрын 702

2-р байр буюу НХУС-ийн 2 давхрын 201б

3-р байр буюу МБУС-ийн 4 давхрын 409

12-р байр буюу Номын сан 5 давхрын 505

12-р байр буюу Номын сан 6 давхрын 605

12-р байр буюу Номын сан 7 давхрын 703