Химийн лаборатори

ХИМИЙН ТЭНХИМ ЛАБОРАТОРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Бүх лабораториуд дунжаар 15-20 оюутны багтаамжтай, химийн зориулалтын тавилга хэрэгсэл, лабораторийн багаж тоног төхөөрөмж, шил сав, бодис урвалжаар хангагдсан.

210 тоот АНАЛИТИК ХИМИЙН ЛАБОРАТОРИ

408  тоот  “ХИМИЙН ДИДАКТИК”-ИЙН ЛАБОРАТОРИ

409  тоот “ЕРӨНХИЙ ХИМИ, ОРГАНИК БУС ХИМИ”-ИЙН ЛАБОРАТОРИ

410  тоот “ОРГАНИК ХИМИ”-ИЙН ЛАБОРАТОРИ

411 тоот  “ОЮУТНЫ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ  ЛАБОРАТОРИ”

413 тоот “ХИМИЙН ТЕХНОЛОГИ, ЭРДСИЙН ХИМИ”-ИЙН ЛАБОРАТОРИ

414 тоот “ФИЗИК ХИМИ, КОЛЛОИД” -ИЙН ЛАБОРАТОРИ