• "Сэтгэл судлалын орчин үеийн асуудлууд-инноваци" хурал болно

    • 11/12/2016 6:23:55 PM
    • Admin

    МУБИС-ийн Сэтгэл судлал, арга зүйн тэнхим, МУИС-ийн Боловсрол, Сэтгэл судлалын тэнхим, Монголын сэтгэл зүйчдийн нийгэмлэгээс хамтран монголын сэтгэл зүйч, судлаачдын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлуудыг танилцуулан хэлэлцүүлж, туршлага солилцох, судалгааны ...

Хуудас 6 - 8