• Физикийн тэнхмийн их семинар боллоо

    • 5/3/2019 2:18:28 PM
    • Admin

    2019 оны 4-р сарын 16-нд МУБИС болон ШУА хоорондын хамтын ажиллагааны хүрээнд Физикийн шинжлэх ухааныг сурталчлах, түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор ШУА-ийн Физик, технологийн хүрээлэн, МУБИС-ийн Математик байгалийн ухааны сургуулийн физикийн тэнхимтэй хамтарсан их семинар зохион байгуулав ...

Хуудас 1 - 10