Эзэмшсэн боловсрол

Магистр

Төлөв

Ажиллаж байгаа


tjangul@yahoo.com

Д. ТУЯА

Ахлах багш (МУБИС, МБУС, Математикийн тэнхим )

Ажиллаж байсан газар Хэлтэс алба Албан тушаал
ХУД, Нийгмийн даатгалын хэлтэс Байцаагч
МУБИС Математик, Тэнхим Багш
Хичээлийн жил Хичээлийн нэр Хичээлийн код Хичээлийн кредит
2015 2016 Хавар Эдийн засгийн онол A.ECO100 3
2015 2016 Хавар Эдийн засгийн онол H.ECO360 2
2015 2016 Хавар Боловсролын статистик M.ES360 2
2015 2016 Хавар Фирмийн эдийн засаг, статистик M.FES360 3
2016 2017 Намар Микро эдийн засаг H.EC401 2
2016 2017 Намар Макро эдийн засаг H.EC402 2
2016 2017 Намар Бизнесийн математик M.MAB470 2
2016 2017 Намар Үйлдвэрлэлийн дадлага M.WP470 8
2016 2017 Хавар Актуар математик M.ACM480 2
2016 2017 Хавар Эдийн засгийн математик загварчлал M.MME480 3
2016 2017 Хавар Эдийн засаг S.EC101 2
2016 2017 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2017 2018 Намар Эдийн засгийн сэтгэлгээний түүх H.EC301 1
2017 2018 Намар Микро эдийн засаг H.EC401 2
2017 2018 Хавар Эдийн засгийн сэтгэлгээний түүх H.EC301 1
2017 2018 Хавар Микро эдийн засаг H.EC401 2
2017 2018 Хавар Хэрэглээний эдийн засаг H.EC405 2
2017 2018 Зун Эдийн засаг S.EC101 2
2017 2018 Өвөл Эдийн засаг S.EC101 2
2018 2019 Намар Эдийн засгийн сэтгэлгээний түүх H.EC301 1
2018 2019 Намар Макро эдийн засаг H.EC402 2
2018 2019 Хавар Бизнес судлал H.BUS613 2
2018 2019 Хавар Хэрэглээний эдийн засаг H.EC405 2
2018 2019 Хавар Эдийн засаг S.EC101 2
2018 2019 Зун Эдийн засаг S.EC101 2
2018 2019 Өвөл Эдийн засаг S.EC101 2
2019 2020 Намар Судалгааны арга зүй E.ER201 2
2019 2020 Намар Эдийн засгийн сэтгэлгээний түүх H.EC301 1
2019 2020 Намар Эдийн засгийн онол H.EC304 1
2019 2020 Намар Макро эдийн засаг H.EC402 2
2019 2020 Намар Хэрэглээний эдийн засаг H.EC405 2
2019 2020 Хавар Эдийн засгийн онол H.EC304 1
2019 2020 Хавар Макро эдийн засаг H.EC402 2
2019 2020 Хавар Хэрэглээний эдийн засаг H.EC405 2
2019 2020 Өвөл Эдийн засаг S.EC101 2
2020 2021 Намар Эдийн засгийн онол H.EC304 1
2020 2021 Намар Менежмент H.EC403 2
2020 2021 Намар Хэрэглээний эдийн засаг H.EC405 2
2020 2021 Намар Микро, макро эдийн засаг H.EC408 2
2020 2021 Хавар Эдийн засгийн онол H.EC304 1
2020 2021 Хавар Хэрэглээний эдийн засаг H.EC405 2
2020 2021 Хавар Эдийн засаг S.EC101 2
2020 2021 Өвөл Эдийн засаг S.EC101 2
Хаана Сургуулийн нэр Эзэмшсэн мэргэжил Диплом, гэрчилгээний дугаар Орсон он Төгссөн он
УБ ХУД 41-р сургууль Бүрэн дунд 501079 1976/09 1986/06
ОХУ Ростовийн их сургууль Эдийн засаг, багш ДВО023689 1986/09 1991/06
УБ МУБИС магистр 980292 1998/04 1998/04
Шагнал, цолШагнагдсан он
Боловсролын яамны жуух бичиг 2008/02/01
Боловсролын тэргүүний ажилтан 2012/10/25