Эзэмшсэн боловсрол

Доктор

Төлөв

Ажиллаж байгаа


еnhee_b2000@yahoo.com

Б. ЭНХТУЯА

Дэд профессор (МУБИС, МБУС, Математикийн тэнхим )

Ажиллаж байсан газар Хэлтэс алба Албан тушаал
Өвөрхангай АДХГЗ Санхүү хэлтэс ХШ байцаагч
УБ, НААҮ яам АҮКомбинат Ня-бо эдийн засагч
ОХУ Элчин сайдын яаманд Ня-бо
МУБИС Математик, Тэнхим Багш
Хичээлийн жил Хичээлийн нэр Хичээлийн код Хичээлийн кредит
2015 2016 Намар Микро эдийн засаг H.EC401 2
2015 2016 Намар Бизнес төлөвлөлт M.BUP350 2
2015 2016 Намар Маркетингийн менежмент M.MAM470 2
2015 2016 Хавар Эдийн засгийн онол A.ECO100 3
2015 2016 Хавар Татвар даатгал M.TIN480 2
2016 2017 Намар Эдийн засгийн онол A.ECO100 3
2016 2017 Намар Микро эдийн засаг H.EC401 2
2016 2017 Намар Боловсролын эдийн засаг M.ECE470 3
2016 2017 Намар Маркетингийн менежмент M.MAM470 2
2016 2017 Намар Үйлдвэрлэлийн дадлага M.WP470 8
2016 2017 Хавар Татвар даатгал M.TIN480 2
2017 2018 Намар Боловсролын эдийн засаг E.EA806 2
2017 2018 Намар Эдийн засгийн сэтгэлгээний түүх H.EC301 1
2017 2018 Намар Микро эдийн засаг H.EC401 2
2017 2018 Намар Олон улсын бизнесийн менежмент H.IB406 3
2017 2018 Хавар Боловсролын эдийн засаг E.EA806 2
2017 2018 Хавар Маркетинг H.EC404 2
2017 2018 Хавар Олон улсын бизнесийн менежмент H.IB406 3
2017 2018 Зун Боловсролын статистик E.EA804 2
2017 2018 Зун Эдийн засаг S.EC101 2
2017 2018 Өвөл Эдийн засаг S.EC101 2
2018 2019 Намар Боловсролын эдийн засаг E.EA806 2
2018 2019 Намар Эдийн засгийн сэтгэлгээний түүх H.EC301 1
2018 2019 Намар Микро эдийн засаг H.EC401 2
2018 2019 Хавар Боловсролын эдийн засаг E.EA806 2
2018 2019 Хавар Микро эдийн засаг H.EC401 2
2018 2019 Хавар Олон улсын бизнесийн менежмент H.IB406 3
2018 2019 Хавар Эдийн засаг S.EC101 2
2018 2019 Өвөл Эдийн засгийн сэтгэлгээний түүх H.EC301 1
2018 2019 Өвөл Эдийн засаг S.EC101 2
2019 2020 Намар Судалгааны арга зүй E.ER201 2
2019 2020 Намар Эдийн засгийн онол H.EC304 1
2019 2020 Намар Микро эдийн засаг H.EC401 2
2019 2020 Намар Менежмент H.EC403 2
2019 2020 Намар Олон улсын бизнесийн менежмент H.IB406 3
2019 2020 Намар Эдийн засаг S.EC101 2
2019 2020 Хавар Эдийн засгийн онол H.EC304 1
2019 2020 Хавар Микро эдийн засаг H.EC401 2
2019 2020 Хавар Менежмент H.EC403 2
2019 2020 Хавар Маркетинг H.EC404 2
2019 2020 Хавар Олон улсын бизнесийн менежмент H.IB406 3
2020 2021 Намар Олон улсын эдийн засаг H.EC303 2
2020 2021 Намар Менежмент H.EC403 2
2020 2021 Намар Маркетинг H.EC404 2
2020 2021 Намар Олон улсын бизнесийн менежмент H.IB406 3
2020 2021 Хавар Олон улсын эдийн засаг H.EC303 2
2020 2021 Хавар Маркетинг H.EC404 2
2020 2021 Хавар Олон улсын бизнесийн менежмент H.IB406 3
Хаана Сургуулийн нэр Эзэмшсэн мэргэжил Диплом, гэрчилгээний дугаар Орсон он Төгссөн он
УБ 3-р сургууль Бүрэн дунд 0000 1970 1980
УБ Санхүү Эдийн засгийн дээд сургууль техником тусгай дунд 851 1980 1982
ЭЗБС МУИС Эдийн засаг 113243 1984 1988
ЭЗС МУИС магистр 01/1051 2000 2001
Шагнал, цолШагнагдсан он
Багшийн алдар 2005/01/01
Боловсролын яамны жуух бичиг 2007/01/26
Боловсролын тэргүүний ажилтан 2014/02/01