Эзэмшсэн боловсрол

Магистр

Төлөв

Ажиллаж байгаа


мэдээлэл байхгvй

Ц. ГАЛМАНДАХ

Багш (МУБИС, МБУС, Математикийн тэнхим )

Хичээлийн жил Хичээлийн нэр Хичээлийн код Хичээлийн кредит
2017 2018 Намар Математик анализ-3 M.MA404 3
2017 2018 Намар Комбинаторик M.MA415 3
2017 2018 Намар Комплекс хувьсагчийн функцийн анализ M.MA416 2
2017 2018 Намар Математик анализ M.MA471 3
2017 2018 Намар Дээд математик-1 M.SW211 3
2017 2018 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2017 2018 Намар Дагалдан суралцах дадлага M.TP260 3
2017 2018 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2017 2018 Хавар Математик анализ-1 M.MA402 3
2017 2018 Хавар Математик анализ-2 M.MA403 3
2017 2018 Хавар Дифференциал тэгшитгэл M.MA410 3
2017 2018 Хавар Туршин заах дадлага M.TP270 3
2017 2018 Зун Дээд математик-1 M.SW211 3
2018 2019 Намар Математик анализ-2 M.MA403 3
2018 2019 Намар Математик анализ-3 M.MA404 3
2018 2019 Намар Комбинаторик M.MA415 3
2018 2019 Намар Математик анализ M.MA471 3
2018 2019 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2018 2019 Намар Дагалдан суралцах дадлага M.TP260 3
2018 2019 Намар Туршин заах дадлага M.TP270 3
2018 2019 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2018 2019 Хавар Математик анализ-3 M.MA404 3
2018 2019 Хавар Алгебр-2 M.MA408 2
2018 2019 Хавар Фурьегийн анализ M.MA455 2
2018 2019 Хавар Математик анализ M.MA471 3
2018 2019 Хавар Туршин заах дадлага M.TP270 3
2018 2019 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2019 2020 Намар Алгебр-1 M.MA407 3
2019 2020 Намар Комбинаторик M.MA415 3
2019 2020 Намар Дээд математик-1 M.SW211 3
2019 2020 Намар Дагалдан суралцах дадлага M.TP260 3
2019 2020 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2019 2020 Хавар Тооны онол M.MA409 2
2019 2020 Хавар Дифференциал тэгшитгэл M.MA410 3
2019 2020 Хавар Математик анализ M.MA471 3
2019 2020 Хавар Туршин заах дадлага M.TP270 3
2020 2021 Намар Дифференциал тэгшитгэл M.MA410 3
2020 2021 Намар Комбинаторик M.MA415 3
2020 2021 Намар Комплекс хувьсагчийн функцийн анализ M.MA416 2
2020 2021 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2020 2021 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2020 2021 Намар Туршин заах дадлага M.TP401 5
2020 2021 Намар Сайн дурын ажил S.VH199 2
2020 2021 Хавар Математик анализ-2 M.MA403 3
2020 2021 Хавар Дифференциал тэгшитгэл M.MA410 3
2020 2021 Хавар Комплекс хувьсагчийн функцийн анализ M.MA416 2
2020 2021 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1