Эзэмшсэн боловсрол

Магистр

Төлөв

Ажиллаж байгаа


ch_zorigt@yahoo.com

Ч. ЗОРИГТ

Ахлах багш (МУБИС, МБУС, Математикийн тэнхим )

Ажиллаж байсан газар Хэлтэс алба Албан тушаал
УБ их сургууль Багш
МУБИС Багш
Хичээлийн жил Хичээлийн нэр Хичээлийн код Хичээлийн кредит
2015 2016 Намар Cанхүүгийн математик M.FIM470 2
2015 2016 Намар Олон хэмжээст статистик шинжилгээ M.IMDS470 2
2015 2016 Намар Олон хэмжээст статистик шинжилгээ M.MDS360 2
2015 2016 Намар Магадлалын онол-3 M.PRT350 2
2015 2016 Намар Статистик загварчлал M.STM350 3
2015 2016 Хавар Магадлалын онол математик статистик-1 M.MA412 3
2015 2016 Хавар Тооцон бодох математик M.NUM360 2
2015 2016 Хавар Эдийн засгийн системүүдийн зохимжтой жолоодлого M.SEC480 2
2015 2016 Хавар Санамсаргүй процессын онол M.TRP360 2
2016 2017 Намар Cанхүүгийн математик M.FIM470 2
2016 2017 Намар Олон хэмжээст статистик шинжилгээ M.IMDS470 2
2016 2017 Намар Магадлалын онол математик статистик-2 M.MA413 2
2016 2017 Намар Үйлдвэрлэлийн дадлага M.WP470 8
2016 2017 Намар Судалгааны ажлын арга зүй II S.ER501 4
2016 2017 Хавар Магадлалын онол математик статистик-1 M.MA412 3
2016 2017 Хавар Математик программчлал M.MA452 2
2016 2017 Хавар Эдийн засгийн системүүдийн зохимжтой жолоодлого M.SEC480 2
2016 2017 Хавар Сурган хүмүүжүүлэх дадлага M.TP414 14
2016 2017 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2017 2018 Намар Математик анализ-1 M.MA402 3
2017 2018 Намар Магадлалын онол математик статистик-2 M.MA413 2
2017 2018 Намар Тооцон бодох арга M.MA453 2
2017 2018 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2017 2018 Намар Дагалдан суралцах дадлага M.TP260 3
2017 2018 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2017 2018 Намар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2017 2018 Хавар Математик анализ-1 M.MA402 3
2017 2018 Хавар Магадлалын онол математик статистик-1 M.MA412 3
2017 2018 Хавар Математик программчлал M.MA452 2
2017 2018 Хавар Туршин заах дадлага M.TP270 3
2017 2018 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2017 2018 Зун Магадлалын онол математик статистик-1 M.MA412 3
2017 2018 Зун Магадлалын онол математик статистик-2 M.MA413 2
2017 2018 Өвөл Магадлал,статистик M.PS603 2
2018 2019 Намар Магадлалын онол математик статистик-2 M.MA413 2
2018 2019 Намар Математик программчлал M.MA452 2
2018 2019 Намар Тооцон бодох арга M.MA453 2
2018 2019 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2018 2019 Намар Дагалдан суралцах дадлага M.TP260 3
2018 2019 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2018 2019 Намар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2018 2019 Хавар Математик программчлал M.MA452 2
2018 2019 Хавар Тооцон бодох арга M.MA453 2
2018 2019 Хавар Магадлал, математик статистик M.SW215 2
2018 2019 Хавар Туршин заах дадлага M.TP270 3
2018 2019 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2018 2019 Хавар Математикийн ухаан S.SS107 2
2019 2020 Намар Магадлалын онол математик статистик-1 M.MA412 3
2019 2020 Намар Сургуулийн математик M.MA418 2
2019 2020 Намар Математик программчлал M.MA452 2
2019 2020 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2019 2020 Намар Дагалдан суралцах дадлага M.TP260 3
2019 2020 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2019 2020 Намар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2019 2020 Хавар Магадлалын онол математик статистик-2 M.MA413 2
2019 2020 Хавар Туршин заах дадлага M.TP270 3
2019 2020 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2020 2021 Намар Магадлалын онол математик статистик-1 M.MA412 3
2020 2021 Намар Сургуулийн математик M.MA418 2
2020 2021 Намар Математик программчлал M.MA452 2
2020 2021 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2020 2021 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2020 2021 Намар Туршин заах дадлага M.TP401 5
2020 2021 Намар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2020 2021 Намар Сайн дурын ажил S.VH199 2
2020 2021 Хавар Магадлалын онол математик статистик-2 M.MA413 2
2020 2021 Хавар Магадлалын онол математик статистик-2 M.MA419 3
2020 2021 Хавар Математик программчлал M.MA452 2
2020 2021 Хавар Магадлал, математик статистик M.SW215 2
2020 2021 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
Хаана Сургуулийн нэр Эзэмшсэн мэргэжил Диплом, гэрчилгээний дугаар Орсон он Төгссөн он
Дорнод 5-р сургууль Бүрэн дунд № 9406115 1984 1994
УБ МУИС МКС Бакалавр Математик № D9800400 1994 1998
УБ МУБИС Магистр Математик № 20076 1998 2000
Шагнал, цолШагнагдсан он
БШУЯ-ны жуух бичиг 2011/11/21
Боловсролын тэргүүний ажилтан 2016/03/20