Эзэмшсэн боловсрол

Магистр

Төлөв

Ажиллаж байгаа


u.alimaa@yahoo.com

У. АЛИМАА

Ахлах багш (МУБИС, МБУС, Математикийн тэнхим )

Ажиллаж байсан газар Хэлтэс алба Албан тушаал
УБДС Математик Багш
Хичээлийн жил Хичээлийн нэр Хичээлийн код Хичээлийн кредит
2015 2016 Намар Математик анализ-5 M.ANA350 2
2015 2016 Намар Математик анализ M.MA471 3
2015 2016 Намар Багш мэргэжлийн удиртгал S.TI201 1
2015 2016 Хавар Математик M.MA301 1
2015 2016 Хавар Математик анализ-2 M.MA403 3
2015 2016 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2016 2017 Намар Математик M.MA301 1
2016 2017 Намар Математик анализ-1 M.MA402 3
2016 2017 Намар Математик анализ-3 M.MA404 3
2016 2017 Намар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2016 2017 Хавар Математик анализ-2 M.MA403 3
2016 2017 Хавар Дифференциал тэгшитгэл M.MA410 3
2016 2017 Хавар Сурган хүмүүжүүлэх дадлага M.TP414 14
2016 2017 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2017 2018 Намар Математик M.MA301 1
2017 2018 Намар Математик анализ-1 M.MA402 3
2017 2018 Намар Комплекс хувьсагчийн функцийн анализ M.MA416 2
2017 2018 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2017 2018 Намар Дагалдан суралцах дадлага M.TP260 3
2017 2018 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2017 2018 Намар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2017 2018 Хавар Математик анализ-1 M.MA402 3
2017 2018 Хавар Математик анализ-2 M.MA403 3
2017 2018 Хавар Туршин заах дадлага M.TP270 3
2017 2018 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2018 2019 Намар Математик анализ-2 M.MA403 3
2018 2019 Намар Комплекс хувьсагчийн функцийн анализ M.MA416 2
2018 2019 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2018 2019 Намар Дагалдан суралцах дадлага M.TP260 3
2018 2019 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2018 2019 Намар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2018 2019 Хавар Дифференциал тэгшитгэл M.MA410 3
2018 2019 Хавар Математик анализ-1 M.MB311 3
2018 2019 Хавар Туршин заах дадлага M.TP270 3
2018 2019 Хавар Сурган хүмүүжүүлэх дадлага M.TP414 14
2018 2019 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2019 2020 Намар Математик анализ-2 M.MA403 3
2019 2020 Намар Комплекс хувьсагчийн функцийн анализ M.MA416 2
2019 2020 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2019 2020 Намар Дагалдан суралцах дадлага M.TP260 3
2019 2020 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2019 2020 Намар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2019 2020 Хавар Математик анализ-3 M.MA404 3
2019 2020 Хавар Дифференциал тэгшитгэл M.MA410 3
2019 2020 Хавар Туршин заах дадлага M.TP270 3
2019 2020 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2020 2021 Намар Математик анализ-1 M.MA402 3
2020 2021 Намар Математик анализ-2 M.MA403 3
2020 2021 Намар Математик анализ-3 M.MA404 3
2020 2021 Намар Комплекс хувьсагчийн функцийн анализ M.MA416 2
2020 2021 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2020 2021 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2020 2021 Намар Туршин заах дадлага M.TP401 5
2020 2021 Намар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2020 2021 Намар Сайн дурын ажил S.VH199 2
2020 2021 Хавар Математик анализ-3 M.MA404 3
2020 2021 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2020 2021 Зун Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
Хаана Сургуулийн нэр Эзэмшсэн мэргэжил Диплом, гэрчилгээний дугаар Орсон он Төгссөн он
Сүхбаатар Дунд сургууль Бүрэн дунд 1978 1988
УБ УБИС Бакалавр математикийн багш № 15878 1988 1993
УБ УБИС Магистр № 97065 1995 1997
Шагнал, цолШагнагдсан он
БШУЯ-ны жуух бичиг 2005/10/20
БТ ажилтан 2011/01/25