Эзэмшсэн боловсрол

Магистр

Төлөв

Ажиллаж байгаа


ljagai2005@yahoo.com

Л. ДАВААЖАРГАЛ

Ахлах багш (МУБИС, МБУС, Математикийн тэнхим )

Ажиллаж байсан газар Хэлтэс алба Албан тушаал
Дундговь Цагаандэлгэр сум Математик Багш
МУБИС Багш
МУБИС Ахлах багш
МУБИС Тэнхимийн эрхлэгч
Хичээлийн жил Хичээлийн нэр Хичээлийн код Хичээлийн кредит
2015 2016 Намар Элементар математик-1 M.MAT350 1
2015 2016 Намар Элементар математик-1 M.MB301 2
2015 2016 Намар Сургуулийн математик-5 M.SCM350 2
2015 2016 Хавар Математик M.MA301 1
2015 2016 Хавар Элементар математик-2 M.MAT360 1
2015 2016 Хавар Элементар математик -2 M.MB302 1
2015 2016 Хавар Сургуулийн математик-6 M.SCM360 1
2015 2016 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2016 2017 Намар Математик M.MA301 1
2016 2017 Намар Сургуулийн математик-2 M.MA406 1
2016 2017 Намар Элементар математик-1 M.MB301 2
2016 2017 Хавар Алгебр ба анализийн бодлого бодох практикум M.MA411 3
2016 2017 Хавар Элементар математик -2 M.MB302 1
2016 2017 Хавар Сурган хүмүүжүүлэх дадлага M.TP414 14
2016 2017 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2017 2018 Намар Математик M.MA301 1
2017 2018 Намар Сургуулийн математик-2 M.MA406 1
2017 2018 Намар Геометрийн бодлого бодох практикум M.MA414 3
2017 2018 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2017 2018 Намар Дагалдан суралцах дадлага M.TP260 3
2017 2018 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2017 2018 Хавар Сургуулийн математик-1 M.MA405 1
2017 2018 Хавар Алгебр ба анализийн бодлого бодох практикум M.MA411 3
2017 2018 Хавар Туршин заах дадлага M.TP270 3
2017 2018 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2017 2018 Зун Математик M.MA301 1
2017 2018 Зун Элементар математик -2 M.MB302 1
2017 2018 Өвөл Элементар математик M.EM608 2
2018 2019 Намар Сургуулийн математик-2 M.MA406 1
2018 2019 Намар Геометрийн бодлого бодох практикум M.MA414 3
2018 2019 Намар Элементар математик-1 M.MB301 2
2018 2019 Намар Элементар математик -2 M.MB302 1
2018 2019 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2018 2019 Намар Дагалдан суралцах дадлага M.TP260 3
2018 2019 Намар Туршин заах дадлага M.TP270 3
2018 2019 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2018 2019 Хавар Алгебр ба анализийн бодлого бодох практикум M.MA411 3
2018 2019 Хавар Элементар математик M.MA417 3
2018 2019 Хавар Элементар математик-1 M.MB301 2
2018 2019 Хавар Элементар математик -2 M.MB302 1
2018 2019 Хавар Туршин заах дадлага M.TP270 3
2018 2019 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2018 2019 Зун Элементар математик-1 M.MB301 2
2018 2019 Өвөл Элементар математик-1 M.MB301 2
2018 2019 Өвөл Элементар математик -2 M.MB302 1
2019 2020 Намар Сургуулийн математик-1 M.MA405 1
2019 2020 Намар Сургуулийн математик-2 M.MA406 1
2019 2020 Намар Геометрийн бодлого бодох практикум M.MA414 3
2019 2020 Намар Сургуулийн математик M.MA418 2
2019 2020 Намар Математикийн түүх M.MB308 2
2019 2020 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2019 2020 Намар Дагалдан суралцах дадлага M.TP260 3
2019 2020 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2019 2020 Намар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2019 2020 Хавар Математик M.MA301 1
2019 2020 Хавар Алгебр ба анализийн бодлого бодох практикум M.MA411 3
2019 2020 Хавар Элементар математик M.MA417 3
2019 2020 Хавар Элементар математик-1 M.MB301 2
2019 2020 Хавар Элементар математик -2 M.MB302 1
2019 2020 Хавар Туршин заах дадлага M.TP270 3
2019 2020 Хавар Багшлах дадлага M.TP280 4
2019 2020 Өвөл Элементар математик -2 M.MB302 1
2020 2021 Намар Математик M.MA301 1
2020 2021 Намар Геометрийн бодлого бодох практикум M.MA414 3
2020 2021 Намар Комбинаторик M.MA415 3
2020 2021 Намар Сургуулийн математик M.MA418 2
2020 2021 Намар Элементар математик-1 M.MB301 2
2020 2021 Намар Элементар математик -2 M.MB302 1
2020 2021 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2020 2021 Намар Туршин заах дадлага M.TP270 3
2020 2021 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2020 2021 Намар Туршин заах дадлага M.TP401 5
2020 2021 Намар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2020 2021 Намар Сайн дурын ажил S.VH199 2
2020 2021 Хавар Математик M.MA301 1
2020 2021 Хавар Сургуулийн математик-2 M.MA406 1
2020 2021 Хавар Алгебр ба анализийн бодлого бодох практикум M.MA411 3
2020 2021 Хавар Элементар математик M.MA417 3
2020 2021 Хавар Элементар математик -2 M.MB302 1
2020 2021 Зун Математик M.MA301 1
Хаана Сургуулийн нэр Эзэмшсэн мэргэжил Диплом, гэрчилгээний дугаар Орсон он Төгссөн он
Дундговь 1-р арван жил Бүрэн дунд № 032675 1972 1982
УБ МУБИС Бакалавр № 15880 1988 1993
УБ МУБИС Магистр № 96/11 1995 1996
Шагнал, цолШагнагдсан он
БСШУЯ-ын жуух 2003/01/21
АБТА 2008/01/01
хөдөлмөрийн хүндэт медаль 2016/10/20