Эзэмшсэн боловсрол

Магистр

Төлөв

Ажиллаж байгаа


nerguid2001@yahoo.com

Д. НЭРГҮЙ

Ахлах багш (МУБИС, МБУС, Математикийн тэнхим )

Ажиллаж байсан газар Хэлтэс алба Албан тушаал
УБДС Математик тэнхим Багш
УБДС Алгебр геометрын тэнхим Тэнхмийн эрхлэгч
Багш МБ институт Дэд захирал
Багш МБИ арга зүйн институт Салбарын эрхлэгч
МУБИС Алгебр геометрын тэнхим Математик багш
Хичээлийн жил Хичээлийн нэр Хичээлийн код Хичээлийн кредит
2015 2016 Намар Шугаман алгебр геометр-2 M.MA401 3
2015 2016 Намар Математикийн түүх M.MB308 2
2015 2016 Хавар Математик M.MA301 1
2015 2016 Хавар Шугаман алгебр геометр-1 M.MB305 3
2015 2016 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2016 2017 Намар Шугаман алгебр геометр-2 M.MA401 3
2016 2017 Намар Сургуулийн математик-2 M.MA406 1
2016 2017 Намар Математикийн түүх M.MB308 2
2016 2017 Хавар Геометрийн үндэс M.MA450 2
2016 2017 Хавар Шугаман алгебр геометр-1 M.MB305 3
2016 2017 Хавар Сурган хүмүүжүүлэх дадлага M.TP414 14
2016 2017 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2017 2018 Намар Шугаман алгебр геометр-2 M.MA401 3
2017 2018 Намар Сургуулийн математик-2 M.MA406 1
2017 2018 Намар Геометрийн бодлого бодох практикум M.MA414 3
2017 2018 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2017 2018 Намар Дагалдан суралцах дадлага M.TP260 3
2017 2018 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2017 2018 Хавар Геометрийн үндэс M.MA450 2
2017 2018 Хавар Шугаман алгебр геометр-1 M.MB305 3
2017 2018 Хавар Туршин заах дадлага M.TP270 3
2017 2018 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2017 2018 Зун Геометрийн үндэс M.MA450 2
2017 2018 Зун Шугаман алгебр геометр-1 M.MB305 3
2018 2019 Намар Шугаман алгебр геометр-2 M.MA401 3
2018 2019 Намар Сургуулийн математик-2 M.MA406 1
2018 2019 Намар Геометрийн бодлого бодох практикум M.MA414 3
2018 2019 Намар Математикийн түүх M.MB308 2
2018 2019 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2018 2019 Намар Дагалдан суралцах дадлага M.TP260 3
2018 2019 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2018 2019 Хавар Математик M.MA301 1
2018 2019 Хавар Шугаман алгебр геометр-1 M.MB305 3
2018 2019 Хавар Туршин заах дадлага M.TP270 3
2018 2019 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2018 2019 Зун Шугаман алгебр геометр-1 M.MB305 3
2018 2019 Өвөл Математик M.MA301 1
2018 2019 Өвөл Шугаман алгебр геометр-1 M.MB305 3
2019 2020 Намар Шугаман алгебр геометр-2 M.MA401 3
2019 2020 Намар Геометрийн бодлого бодох практикум M.MA414 3
2019 2020 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2019 2020 Намар Дагалдан суралцах дадлага M.TP260 3
2019 2020 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2019 2020 Хавар Дифференциал геометр M.MA456 2
2019 2020 Хавар Шугаман алгебр геометр-1 M.MB305 3
2019 2020 Өвөл Шугаман алгебр геометр-1 M.MB305 3
2020 2021 Намар Шугаман алгебр геометр-2 M.MA401 3
2020 2021 Намар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
Хаана Сургуулийн нэр Эзэмшсэн мэргэжил Диплом, гэрчилгээний дугаар Орсон он Төгссөн он
УБ МУИС Магистр № 00-1534
Архангай Дунд сургууль Бүрэн дунд № 16274 1967 1977
УБ МУИС Бакалавр № 29463 1977 1982
Шагнал, цолШагнагдсан он
АБТА 1996/01/01
Алтан гадас одон 2016/11/20