Эзэмшсэн боловсрол

Доктор

Төлөв

Ажиллаж байгаа


мэдээлэл байхгvй

Э. АЗЖАРГАЛ

Ахлах багш (МУБИС, МБУС, Математикийн тэнхим )

Ажиллаж байсан газар Хэлтэс алба Албан тушаал
МУБИС Математикийн тэнхим Ахлах багш
Хичээлийн жил Хичээлийн нэр Хичээлийн код Хичээлийн кредит
2015 2016 Намар Алгебр-1 M.MA407 3
2015 2016 Хавар Алгебр, Геометр M.MA472 3
2015 2016 Хавар Логик, олонлогийн онол M.MB304 2
2015 2016 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2016 2017 Намар Математик M.MA301 1
2016 2017 Намар Алгебр-1 M.MA407 3
2016 2017 Намар Элементар математик-1 M.MB301 2
2016 2017 Хавар Алгебр ба анализийн бодлого бодох практикум M.MA411 3
2016 2017 Хавар Алгебр, Геометр M.MA472 3
2016 2017 Хавар Логик, олонлогийн онол M.MB304 2
2016 2017 Хавар Сурган хүмүүжүүлэх дадлага M.TP414 14
2017 2018 Намар Алгебр-1 M.MA407 3
2017 2018 Намар Тухайн уламжлалт дифференциал тэгшитгэл M.MA451 2
2017 2018 Намар Логик, олонлогийн онол M.MB304 2
2017 2018 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2017 2018 Намар Дагалдан суралцах дадлага M.TP260 3
2017 2018 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2017 2018 Хавар Алгебр ба анализийн бодлого бодох практикум M.MA411 3
2017 2018 Хавар Алгебр, Геометр M.MA472 3
2017 2018 Хавар Туршин заах дадлага M.TP270 3
2017 2018 Зун Логик, олонлогийн онол M.MB304 2
2017 2018 Өвөл Алгебр,анализ M.AA602 2
2017 2018 Өвөл Функциональ анализ M.FA502 3
2018 2019 Намар Алгебр-1 M.MA407 3
2018 2019 Намар Логик, олонлогийн онол M.MB304 2
2018 2019 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2018 2019 Намар Дагалдан суралцах дадлага M.TP260 3
2018 2019 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2018 2019 Хавар Алгебр,анализ M.AA602 2
2018 2019 Хавар Тухайн уламжлалт дифференциал тэгшитгэл,хэрэглээ M.DE804 3
2018 2019 Хавар Алгебр ба анализийн бодлого бодох практикум M.MA411 3
2018 2019 Хавар Тухайн уламжлалт дифференциал тэгшитгэл M.MA451 2
2018 2019 Хавар Алгебр, Геометр M.MA472 3
2018 2019 Хавар Логик, олонлогийн онол M.MB304 2
2018 2019 Хавар Туршин заах дадлага M.TP270 3
2018 2019 Зун Логик, олонлогийн онол M.MB304 2
2018 2019 Өвөл Логик, олонлогийн онол M.MB304 2
2019 2020 Намар Алгебр,анализ M.AA602 2
2019 2020 Намар Функциональ анализ M.FA502 3
2019 2020 Намар Алгебр-1 M.MA407 3
2019 2020 Намар Тухайн уламжлалт дифференциал тэгшитгэл M.MA451 2
2019 2020 Намар Логик, олонлогийн онол M.MB304 2
2019 2020 Намар Судалгааны төсөлт ажлын семинар M.ME501 1
2019 2020 Намар Судалгааны семинар M.ME502 2
2019 2020 Намар Магистрын ажил M.ME503 5
2019 2020 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2019 2020 Намар Дагалдан суралцах дадлага M.TP260 3
2019 2020 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2019 2020 Хавар Aлгебр-3 M.AL503 3
2019 2020 Хавар Алгебр-2 M.MA408 2
2019 2020 Хавар Алгебр ба анализийн бодлого бодох практикум M.MA411 3
2019 2020 Хавар Тухайн уламжлалт дифференциал тэгшитгэл M.MA451 2
2019 2020 Хавар Алгебр, Геометр M.MA472 3
2019 2020 Хавар Туршин заах дадлага M.TP270 3
2019 2020 Өвөл Логик, олонлогийн онол M.MB304 2
2020 2021 Намар Алгебр-1 M.MA407 3
2020 2021 Намар Тухайн уламжлалт дифференциал тэгшитгэл M.MA451 2
2020 2021 Намар Төгсөлтийн ажил M.MA505 4
2020 2021 Намар Логик, олонлогийн онол M.MB304 2
2020 2021 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2020 2021 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2020 2021 Намар Туршин заах дадлага M.TP401 5
2020 2021 Намар Сайн дурын ажил S.VH199 2
2020 2021 Хавар Aлгебр-3 M.AL503 3
2020 2021 Хавар Тооны онол M.MA409 2
2020 2021 Хавар Тухайн уламжлалт дифференциал тэгшитгэл M.MA451 2
2020 2021 Хавар Алгебр, Геометр M.MA472 3
2020 2021 Хавар Судалгааны арга зүйн семинар-I M.MA814 6
2020 2021 Хавар Судалгааны арга зүйн семинар-II M.MA815 6
2020 2021 Хавар Судалгааны ба онолын семинар M.MA816 6
2020 2021 Хавар Судалгааны ажил M.MA817 12
2020 2021 Хавар Логик, олонлогийн онол M.MB304 2
2020 2021 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2020 2021 Зун Судалгааны арга зүйн семинар-I M.MA814 6
2020 2021 Зун Судалгааны арга зүйн семинар-II M.MA815 6
2020 2021 Зун Судалгааны ба онолын семинар M.MA816 6
Хаана Сургуулийн нэр Эзэмшсэн мэргэжил Диплом, гэрчилгээний дугаар Орсон он Төгссөн он
Төв аймаг Алтанбулаг сум 10 жилийн сургууль бүрэн дунд 1990 2000
УБ МУБИС математикийн багш бакалавр D200404893 2000 2004
УБ МУБИС Математик, магистр Е20061277 2004 2006
Япон улс Токүшимагийн Их Сургууль Инженерийн ухааны доктор №179 2011 2014
Шагнал, цолШагнагдсан он
БШУЯ-ны жуух бичиг 2018/11/20