Эзэмшсэн боловсрол

Доктор

Төлөв

Ажиллаж байгаа


d_oyunaa@yahoo.com

Д. ОЮУНЧИМЭГ

Ахлах багш (МУБИС, МБУС, Математикийн тэнхим )

Ажиллаж байсан газар Хэлтэс алба Албан тушаал
ЕБС Математик багш
" Сэрүүлэг " ДС Ста багш
ХААИС Ста багш
МУБИС Математикийн тэнхим Математик статистикийн багш
Хичээлийн жил Хичээлийн нэр Хичээлийн код Хичээлийн кредит
2015 2016 Намар Эдийн засгийн мэдээллийн технологи M.EIT360 2
2015 2016 Намар Математик программчлал M.MAP350 3
2015 2016 Намар Үйлдлийн шинжилгээ M.OPR470 2
2015 2016 Намар Магадлал статистик M.PRS350 3
2015 2016 Хавар Актуар математик M.ACM480 2
2015 2016 Хавар Эдийн засгийн мэдээллийн технологи M.EIT360 2
2015 2016 Хавар Магадлалын онол математик статистик-1 M.MA412 3
2015 2016 Хавар Олон хэмжээст статистик шинжилгээ M.MDS360 2
2015 2016 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2016 2017 Намар Магадлалын онол математик статистик-2 M.MA413 2
2016 2017 Намар Үйлдлийн шинжилгээ M.OPR470 2
2016 2017 Намар Үйлдвэрлэлийн дадлага M.WP470 8
2016 2017 Хавар Магадлалын онол математик статистик-1 M.MA412 3
2016 2017 Хавар Математик программчлал M.MA452 2
2016 2017 Хавар Оптимизаци M.OPT480 2
2016 2017 Хавар Сурган хүмүүжүүлэх дадлага M.TP414 14
2016 2017 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2017 2018 Намар Математик M.MA301 1
2017 2018 Намар Дээд математик M.MA303 3
2017 2018 Намар Магадлалын онол математик статистик-2 M.MA413 2
2017 2018 Намар Тооцон бодох арга M.MA453 2
2017 2018 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2017 2018 Намар Дагалдан суралцах дадлага M.TP260 3
2017 2018 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2017 2018 Хавар Магадлалын онол математик статистик-1 M.MA412 3
2017 2018 Хавар Математик программчлал M.MA452 2
2017 2018 Хавар Туршин заах дадлага M.TP270 3
2017 2018 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2017 2018 Өвөл Олон хэмжээст статистик шинжилгээ M.MDS504 2
2018 2019 Намар Магадлалын онол математик статистик-2 M.MA413 2
2018 2019 Намар Тооцон бодох арга M.MA453 2
2018 2019 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2018 2019 Намар Дагалдан суралцах дадлага M.TP260 3
2018 2019 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2018 2019 Намар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2018 2019 Хавар Магадлалын онол математик статистик-1 M.MA412 3
2018 2019 Хавар Магадлалын онол математик статистик-2 M.MA413 2
2018 2019 Хавар Математик программчлал M.MA452 2
2018 2019 Хавар Тооцон бодох арга M.MA453 2
2018 2019 Хавар Магадлал,статистик M.PS603 2
2018 2019 Хавар Туршин заах дадлага M.TP270 3
2018 2019 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2018 2019 Хавар Математикийн ухаан S.SS107 2
2019 2020 Намар Магадлалын онол математик статистик-1 M.MA412 3
2019 2020 Намар Магадлалын онол математик статистик-2 M.MA413 2
2019 2020 Намар Тооцон бодох арга M.MA453 2
2019 2020 Намар Олон хэмжээст статистик шинжилгээ M.MDS504 2
2019 2020 Намар Дагалдан суралцах дадлага M.TP260 3
2019 2020 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2019 2020 Хавар Магадлалын онол математик статистик-2 M.MA413 2
2019 2020 Хавар Тооцон бодох арга M.MA453 2
2019 2020 Хавар Магадлал,статистик M.PS603 2
2019 2020 Хавар Туршин заах дадлага M.TP270 3
2019 2020 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2020 2021 Намар Магадлалын онол математик статистик-1 M.MA412 3
2020 2021 Намар Тооцон бодох арга M.MA453 2
2020 2021 Намар Магадлал,статистик M.PS603 2
2020 2021 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2020 2021 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2020 2021 Намар Туршин заах дадлага M.TP401 5
2020 2021 Намар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2020 2021 Намар Сайн дурын ажил S.VH199 2
2020 2021 Хавар Магадлалын онол математик статистик-2 M.MA419 3
2020 2021 Хавар Тооцон бодох арга M.MA453 2
2020 2021 Хавар Магадлал,статистик M.PS603 2
2020 2021 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
Хаана Сургуулийн нэр Эзэмшсэн мэргэжил Диплом, гэрчилгээний дугаар Орсон он Төгссөн он
УБ ЕБС бүрэн дунд № 531455 1976 1986
УБ УБИС Бакалавр математиж № 980041 1986 1991
УБ Ц Академ Магистр, БЦ № 980041 1996 1998
Солонгост Кёнбук УИС Статистизийн доктор 000 2008 2013
Шагнал, цолШагнагдсан он
" Тэргүүний " залуу алтан медаль 2003/01/01
Заах аргач багш 2004/01/01
БШУЯ-ны жуух бичиг 2014/10/20
Боловсролын тэргүүний ажилтан 2018/12/20