Эзэмшсэн боловсрол

Доктор

Төлөв

Ажиллаж байгаа


d_bolorm@yahoo.com

Д. БОЛОРМАА

Ахлах багш (МУБИС, МБУС, Математикийн тэнхим )

Ажиллаж байсан газар Хэлтэс алба Албан тушаал
МУБИС Алгебр геометрийн тэмхим Ахлах багш
Хичээлийн жил Хичээлийн нэр Хичээлийн код Хичээлийн кредит
2015 2016 Намар Дифференциал геометр M.DIG350 2
2015 2016 Намар Шугаман алгебр геометр-2 M.MA401 3
2015 2016 Намар Математикийн түүх M.MB308 2
2015 2016 Хавар Сургуулийн математик-1 M.MA405 1
2015 2016 Хавар Шугаман алгебр геометр-1 M.MB305 3
2015 2016 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2016 2017 Намар Шугаман алгебр геометр-2 M.MA401 3
2016 2017 Намар Сургуулийн математик-2 M.MA406 1
2016 2017 Намар Математикийн түүх M.MB308 2
2016 2017 Хавар Алгебр тооны онол-2 M.ANT480 2
2016 2017 Хавар Сургуулийн математик-1 M.MA405 1
2016 2017 Хавар Шугаман алгебр геометр-1 M.MB305 3
2016 2017 Хавар Сурган хүмүүжүүлэх дадлага M.TP414 14
2016 2017 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2017 2018 Намар Шугаман алгебр геометр-2 M.MA401 3
2017 2018 Намар Сургуулийн математик-2 M.MA406 1
2017 2018 Намар Геометрийн бодлого бодох практикум M.MA414 3
2017 2018 Намар Математикийн түүх M.MB308 2
2017 2018 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2017 2018 Намар Дагалдан суралцах дадлага M.TP260 3
2017 2018 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2017 2018 Хавар Сургуулийн математик-1 M.MA405 1
2017 2018 Хавар Шугаман алгебр геометр-1 M.MB305 3
2017 2018 Хавар Математикийн түүх M.MB308 2
2017 2018 Хавар Туршин заах дадлага M.TP270 3
2017 2018 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2017 2018 Зун Шугаман алгебр геометр-2 M.MA401 3
2017 2018 Өвөл Геометрийн үндэслэл M.FG608 2
2017 2018 Өвөл Геометр M.GM604 2
2018 2019 Намар Шугаман алгебр геометр-2 M.MA401 3
2018 2019 Намар Сургуулийн математик-2 M.MA406 1
2018 2019 Намар Математикийн түүх M.MB308 2
2018 2019 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2018 2019 Намар Дагалдан суралцах дадлага M.TP260 3
2018 2019 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2018 2019 Намар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2018 2019 Хавар Ахисан түвшний геометр M.AG803 3
2018 2019 Хавар Геометр M.GM604 2
2018 2019 Хавар Шугаман алгебр геометр-1 M.MB305 3
2018 2019 Хавар Математикийн түүх M.MB308 2
2018 2019 Хавар Туршин заах дадлага M.TP270 3
2018 2019 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2018 2019 Зун Математикийн түүх M.MB308 2
2018 2019 Өвөл Ахисан түвшний геометр M.AG803 3
2019 2020 Намар Шугаман алгебр геометр-2 M.MA401 3
2019 2020 Намар Сургуулийн математик M.MA418 2
2019 2020 Намар Матрицын онол M.MT603 2
2019 2020 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2019 2020 Намар Дагалдан суралцах дадлага M.TP260 3
2019 2020 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2019 2020 Хавар Геометр M.GM604 2
2019 2020 Хавар Шугаман алгебр геометр-2 M.MA401 3
2019 2020 Хавар Алгебр ба анализийн бодлого бодох практикум M.MA411 3
2019 2020 Хавар Шугаман алгебр геометр-1 M.MB305 3
2019 2020 Хавар Судалгааны төсөлт ажлын семинар M.ME501 1
2019 2020 Хавар Судалгааны семинар M.ME502 2
2019 2020 Хавар Магистрын ажил M.ME503 5
2019 2020 Хавар Дагалдан суралцах дадлага M.TP260 3
2019 2020 Хавар Туршин заах дадлага M.TP270 3
2019 2020 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2020 2021 Намар Геометр M.GM604 2
2020 2021 Намар Шугаман алгебр геометр-2 M.MA401 3
2020 2021 Намар Сургуулийн математик-2 M.MA406 1
2020 2021 Намар Шугаман алгебр геометр-1 M.MB305 3
2020 2021 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2020 2021 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2020 2021 Намар Туршин заах дадлага M.TP401 5
2020 2021 Намар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2020 2021 Хавар Геометр M.GM604 2
2020 2021 Хавар Шугаман алгебр геометр-2 M.MA401 3
2020 2021 Хавар Геометрийн бодлого бодох практикум M.MA414 3
2020 2021 Хавар Дифференциал геометр M.MA456 2
2020 2021 Хавар Шугаман алгебр геометр-1 M.MB305 3
2020 2021 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2020 2021 Өвөл Шугаман алгебр геометр-1 M.MB305 3
Хаана Сургуулийн нэр Эзэмшсэн мэргэжил Диплом, гэрчилгээний дугаар Орсон он Төгссөн он
УБ 36-р сургууль Бүрэн дунд № 97316 1983 1993
УБ УБИС Бакалавр № 17653 1993 1997
УБ УБИС Магистр № 99058 1997 1999
БНХАУ ӨМБИС Доктор № 1013522013000004 2009 2013
Шагнал, цолШагнагдсан он
БСШУЯ-ын жуух 2008/01/01
Өвөр Монголын 2014оны шилдэг төгсөгч 2013/01/01
Боловсролын тэргүүний ажилтан 2014/05/20
МУБИС.МБУС-ийн шилдэг багш 2017/02/20