Эзэмшсэн боловсрол

Доктор

Төлөв

Ажиллаж байгаа


b.ravdan_1955@yahoo.com

Б. РАВДАНЖАМЦ

Зөвлөх профессор (МУБИС, МБУС, Математикийн тэнхим )

Ажиллаж байсан газар Хэлтэс алба Албан тушаал
Ховд их сургууль Математик тэнхим Багш
ХИС Математик тэнхим Тэнхмийн эрхлэгч
ХИС Захирал
МУБИС Масс, математик тэнхим Багш
Хичээлийн жил Хичээлийн нэр Хичээлийн код Хичээлийн кредит
2015 2016 Намар Математик анализ-1 M.MA402 3
2015 2016 Хавар Комплекс анализ-2 M.COA480 2
2015 2016 Хавар Функционал анализ M.FUA360 2
2015 2016 Хавар Математик M.MA301 1
2016 2017 Намар Математик M.MA301 1
2016 2017 Намар Математик анализ-1 M.MA402 3
2016 2017 Намар Математик анализ-3 M.MA404 3
2016 2017 Намар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2016 2017 Хавар Комплекс анализ-2 M.COA480 2
2016 2017 Хавар Дифференциал тэгшитгэл M.MA410 3
2016 2017 Хавар Фурьегийн анализ M.MA455 2
2016 2017 Хавар Сурган хүмүүжүүлэх дадлага M.TP414 14
2017 2018 Намар Математик анализ-3 M.MA404 3
2017 2018 Намар Комплекс хувьсагчийн функцийн анализ M.MA416 2
2017 2018 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2017 2018 Намар Дагалдан суралцах дадлага M.TP260 3
2017 2018 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2017 2018 Хавар Математик анализ-1 M.MA402 3
2017 2018 Хавар Дифференциал тэгшитгэл M.MA410 3
2017 2018 Хавар Фурьегийн анализ M.MA455 2
2017 2018 Хавар Туршин заах дадлага M.TP270 3
2018 2019 Намар Математик анализ-3 M.MA404 3
2018 2019 Намар Комплекс хувьсагчийн функцийн анализ M.MA416 2
2018 2019 Намар Фурьегийн анализ M.MA455 2
2018 2019 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2018 2019 Намар Дагалдан суралцах дадлага M.TP260 3
2018 2019 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2018 2019 Хавар Ахисан түвшний анализ M.AA802 3
2018 2019 Хавар Математик анализ-3 M.MA404 3
2018 2019 Хавар Дифференциал тэгшитгэл M.MA410 3
2018 2019 Хавар Туршин заах дадлага M.TP270 3
2018 2019 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2018 2019 Өвөл Ахисан түвшний анализ M.AA802 3
2019 2020 Намар Комплекс хувьсагчийн функцийн анализ M.MA416 2
2019 2020 Намар Сургуулийн математик M.MA418 2
2019 2020 Намар Фурьегийн анализ M.MA455 2
2019 2020 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2019 2020 Намар Дагалдан суралцах дадлага M.TP260 3
2019 2020 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2019 2020 Хавар Математик анализ-3 M.MA404 3
2019 2020 Хавар Фурьегийн анализ M.MA455 2
2020 2021 Намар Фурьегийн анализ M.MA455 2
2020 2021 Хавар Фурьегийн анализ M.MA455 2
Хаана Сургуулийн нэр Эзэмшсэн мэргэжил Диплом, гэрчилгээний дугаар Орсон он Төгссөн он
Завхан ЕБС Дунд 1965 1973
Завхан Нөмрөг Бүрэн дунд 1973 1975
ОХУ УБДС Дээд № N888058 1976 1987
Шагнал, цолШагнагдсан он
Боловсролын тэргүүн 1997/01/01
Хөдөлмөрийн хүндэт медаль 2001/01/01
Хөдөлмөрийн гавьяны улаан тугийн одон 2009/01/01
ШУ-ны тэргүүний ажилтан 2012/01/01