Эзэмшсэн боловсрол

Доктор

Төлөв

Ажиллаж байгаа


horoldagva@msue.edu.mn

Б. ХОРОЛДАГВА

Дэд профессор (МУБИС, МБУС, Математикийн тэнхим )

Ажиллаж байсан газар Хэлтэс алба Албан тушаал
МУБИС Математик Статистикийн сургууль Багш
Хичээлийн жил Хичээлийн нэр Хичээлийн код Хичээлийн кредит
2015 2016 Намар Алгебр-1 M.MA407 3
2015 2016 Намар Элементар математик-1 M.MB301 2
2015 2016 Хавар Алгебр-2 M.MA408 2
2015 2016 Хавар Элементар математик -2 M.MB302 1
2015 2016 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2016 2017 Намар Алгебр-1 M.MA407 3
2016 2017 Намар Элементар математик-1 M.MB301 2
2016 2017 Хавар Алгебр-2 M.MA408 2
2016 2017 Хавар Тооны онол M.MA409 2
2016 2017 Хавар Алгебр ба анализийн бодлого бодох практикум M.MA411 3
2016 2017 Хавар Сурган хүмүүжүүлэх дадлага M.TP414 14
2017 2018 Намар Алгебр-1 M.MA407 3
2017 2018 Намар Геометрийн бодлого бодох практикум M.MA414 3
2017 2018 Намар Комбинаторик M.MA415 3
2017 2018 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2017 2018 Намар Дагалдан суралцах дадлага M.TP260 3
2017 2018 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2017 2018 Хавар Алгебр-2 M.MA408 2
2017 2018 Хавар Тооны онол M.MA409 2
2017 2018 Хавар Алгебр ба анализийн бодлого бодох практикум M.MA411 3
2017 2018 Хавар Туршин заах дадлага M.TP270 3
2017 2018 Зун Алгебр-1 M.MA407 3
2017 2018 Өвөл Aлгебр-3 M.AL503 3
2017 2018 Өвөл Дискрет математик M.DM501 3
2018 2019 Намар Алгебр-1 M.MA407 3
2018 2019 Намар Геометрийн бодлого бодох практикум M.MA414 3
2018 2019 Намар Комбинаторик M.MA415 3
2018 2019 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2018 2019 Намар Дагалдан суралцах дадлага M.TP260 3
2018 2019 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2018 2019 Хавар Ахисан түвшний алгебр M.AA801 3
2018 2019 Хавар Комбинаторик M.CM607 2
2018 2019 Хавар Алгебр-2 M.MA408 2
2018 2019 Хавар Тооны онол M.MA409 2
2018 2019 Хавар Алгебр ба анализийн бодлого бодох практикум M.MA411 3
2018 2019 Хавар Туршин заах дадлага M.TP270 3
2018 2019 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2019 2020 Намар Алгебрлиг графын онол M.AG807 3
2019 2020 Намар Комбинаторик M.CM607 2
2019 2020 Намар Графын онол M.GT604 2
2019 2020 Намар Алгебр-1 M.MA407 3
2019 2020 Намар Комбинаторик M.MA415 3
2019 2020 Намар Судалгааны арга зүйн семинар-I M.MA814 6
2019 2020 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2019 2020 Намар Дагалдан суралцах дадлага M.TP260 3
2019 2020 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2019 2020 Хавар Дискрет математик M.DM501 3
2019 2020 Хавар Алгебр-1 M.MA407 3
2019 2020 Хавар Алгебр-2 M.MA408 2
2019 2020 Хавар Алгебр ба анализийн бодлого бодох практикум M.MA411 3
2019 2020 Хавар Комбинаторик M.MA415 3
2019 2020 Хавар Туршин заах дадлага M.TP270 3
2019 2020 Зун Судалгааны арга зүйн семинар-II M.MA815 6
2019 2020 Зун Судалгааны ба онолын семинар M.MA816 6
2020 2021 Намар Алгебр-1 M.MA407 3
2020 2021 Намар Комбинаторик M.MA415 3
2020 2021 Намар Судалгааны арга зүйн семинар-II M.MA815 6
2020 2021 Намар Судалгааны ба онолын семинар M.MA816 6
2020 2021 Намар Судалгааны ажил M.MA817 12
2020 2021 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2020 2021 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2020 2021 Намар Туршин заах дадлага M.TP401 5
2020 2021 Намар Сайн дурын ажил S.VH199 2
2020 2021 Хавар Алгебр-2 M.MA408 2
2020 2021 Хавар Комбинаторик M.MA415 3
2020 2021 Хавар Матрицын онол M.MT603 2
Хаана Сургуулийн нэр Эзэмшсэн мэргэжил Диплом, гэрчилгээний дугаар Орсон он Төгссөн он
Арвайхээр 2-р сургууль бүрэн дунд 179971 1981 1991
УБ УБИС бакалавр математик багш 16831 1991 1995
УБ УБИС магистр математик 97069 1995 1997
Korea Inha магистр математик 2005263 2003 2006
Солонгост Сунгкюнкван Их сургууль доктор 000 2008 2009
Шагнал, цолШагнагдсан он
Боловсролын тэргүүний ажилтан 2016/11/20