Эзэмшсэн боловсрол

Доктор

Төлөв

Ажиллаж байгаа


tslatichuu@yahoo.com

Ц. БАТХҮҮ

Профессор (МУБИС, МБУС, Математикийн тэнхим )

Ажиллаж байсан газар Хэлтэс алба Албан тушаал
Хөвсгөл Цагаан уул 8н жил багш
МУБИС багш
Хичээлийн жил Хичээлийн нэр Хичээлийн код Хичээлийн кредит
2015 2016 Намар Математик анализ-1 M.MA402 3
2015 2016 Намар Математик анализ M.MA471 3
2015 2016 Хавар Сургуулийн математик-1 M.MA405 1
2015 2016 Хавар Топологи M.TOP360 2
2016 2017 Намар Математик анализ-1 M.MA402 3
2016 2017 Намар Математик анализ M.MA471 3
2016 2017 Хавар Математик анализ-3 M.ANA480 2
2016 2017 Хавар Сургуулийн математик-1 M.MA405 1
2016 2017 Хавар Алгебр ба анализийн бодлого бодох практикум M.MA411 3
2016 2017 Хавар Сурган хүмүүжүүлэх дадлага M.TP414 14
2017 2018 Намар Математик анализ-1 M.MA402 3
2017 2018 Намар Комбинаторик M.MA415 3
2017 2018 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2017 2018 Намар Дагалдан суралцах дадлага M.TP260 3
2017 2018 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2017 2018 Хавар Математик анализ-1 M.MA402 3
2017 2018 Зун Математик анализ M.MA471 3
2017 2018 Зун Математикийн ухаан S.SS107 2
2017 2018 Өвөл Математикийн ухаан S.SS107 2
2018 2019 Намар Математик анализ-2 M.MA403 3
2018 2019 Намар Комбинаторик M.MA415 3
2018 2019 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2018 2019 Намар Дагалдан суралцах дадлага M.TP260 3
2018 2019 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2018 2019 Намар Математикийн ухаан S.SS107 2
2018 2019 Хавар Элементар математик M.EM608 2
2018 2019 Хавар Математик анализ-1 M.MB311 3
2018 2019 Хавар Туршин заах дадлага M.TP270 3
2018 2019 Хавар Математикийн ухаан S.SS107 2
2018 2019 Зун Математикийн ухаан S.SS107 2
2018 2019 Өвөл Математикийн ухаан S.SS107 2
2019 2020 Намар Элементар математик M.EM608 2
2019 2020 Намар Математик анализ-2 M.MA403 3
2019 2020 Намар Дагалдан суралцах дадлага M.TP260 3
2019 2020 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2019 2020 Хавар Математик анализ-1 M.MB311 3
2019 2020 Хавар Туршин заах дадлага M.TP270 3
2019 2020 Хавар Математикийн ухаан S.SS107 2
2019 2020 Өвөл Математикийн ухаан S.SS107 2
2020 2021 Намар Элементар математик M.EM608 2
2020 2021 Намар Математик анализ-2 M.MA403 3
2020 2021 Намар Математик анализ-1 M.MB311 3
2020 2021 Намар Судалгааны төсөлт ажлын семинар M.ME501 1
2020 2021 Намар Судалгааны семинар M.ME502 2
2020 2021 Намар Магистрын ажил M.ME503 5
2020 2021 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2020 2021 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2020 2021 Намар Туршин заах дадлага M.TP401 5
2020 2021 Намар Математикийн ухаан S.SS107 2
2020 2021 Хавар Элементар математик M.EM608 2
2020 2021 Хавар Математик анализ-1 M.MB311 3
2020 2021 Зун Математикийн ухаан S.SS107 2
2020 2021 Өвөл Математикийн ухаан S.SS107 2
Хаана Сургуулийн нэр Эзэмшсэн мэргэжил Диплом, гэрчилгээний дугаар Орсон он Төгссөн он
УБ 28-р сургууль бүрэн дунд 0000 1969 1979
УБ МУИС дээд 108052 1980 1985
ОХУ Томскийн Их сургууль доктор 000 1991 1995
Шагнал, цолШагнагдсан он
Хөдөлмөрийн хүндэт медаль 2000/01/01