Эзэмшсэн боловсрол

Доктор

Төлөв

Ажиллаж байгаа


sandag_bal@yahoo.com

Б. САНДАГДОРЖ

Тэнхимийн эрхлэгч (МУБИС, МБУС, Математикийн тэнхим )

Ажиллаж байсан газар Хэлтэс алба Албан тушаал
УБИС Алгебр геометр Багш
МУБИС Математик Захирал
МУБИС ЭЗХАЭ Дэд захирал
МУБИС Компьютер мэдээлэл Захирал
МУБИС МБУС Математик тэнхим Тэнхимийн эрхлэгч
Хичээлийн жил Хичээлийн нэр Хичээлийн код Хичээлийн кредит
2015 2016 Намар Элементар математик-1 M.MB301 2
2015 2016 Хавар Элемантар математик -2 M.ELM320 1
2015 2016 Хавар Алгебр-2 M.MA408 2
2015 2016 Хавар Элементар математик -2 M.MB302 1
2015 2016 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2016 2017 Намар Элементар математик-1 M.MB301 2
2016 2017 Хавар Тооны онол M.MA409 2
2016 2017 Хавар Алгебр ба анализийн бодлого бодох практикум M.MA411 3
2016 2017 Хавар Логик, олонлогийн онол M.MB304 2
2016 2017 Хавар Сурган хүмүүжүүлэх дадлага M.TP414 14
2016 2017 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2017 2018 Намар Комбинаторик M.MA415 3
2017 2018 Намар Логик, олонлогийн онол M.MB304 2
2017 2018 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2017 2018 Намар Дагалдан суралцах дадлага M.TP260 3
2017 2018 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2017 2018 Намар Дипломын ажил бичих, төгсөлтийн шалгалт S.BA490 2
2017 2018 Хавар Тооны онол M.MA409 2
2017 2018 Хавар Алгебр ба анализийн бодлого бодох практикум M.MA411 3
2017 2018 Хавар Туршин заах дадлага M.TP270 3
2017 2018 Хавар Дипломын ажил бичих, төгсөлтийн шалгалт S.BA490 2
2017 2018 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2017 2018 Өвөл Тооны онол M.NT601 2
2017 2018 Өвөл Тооны онол-2 M.NT602 2
2018 2019 Намар Комбинаторик M.MA415 3
2018 2019 Намар Логик, олонлогийн онол M.MB304 2
2018 2019 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2018 2019 Намар Дагалдан суралцах дадлага M.TP260 3
2018 2019 Намар Туршин заах дадлага M.TP270 3
2018 2019 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2018 2019 Намар Сурган хүмүүжүүлэх дадлага M.TP414 14
2018 2019 Намар Дипломын ажил бичих, төгсөлтийн шалгалт S.BA490 2
2018 2019 Хавар Тооны онол M.MA409 2
2018 2019 Хавар Алгебр ба анализийн бодлого бодох практикум M.MA411 3
2018 2019 Хавар Тооны онол M.NT601 2
2018 2019 Хавар Дагалдан суралцах дадлага M.TP260 3
2018 2019 Хавар Туршин заах дадлага M.TP270 3
2018 2019 Хавар Багшлах дадлага M.TP280 4
2018 2019 Хавар Дипломын ажил бичих, төгсөлтийн шалгалт S.BA490 2
2018 2019 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2018 2019 Зун Математикийн шинжлэх ухааны орчин үеийн асуудлууд M.MA500 2
2018 2019 Зун Төгсөлтийн ажил M.ME509 4
2019 2020 Намар Комбинаторик M.MA415 3
2019 2020 Намар Логик, олонлогийн онол M.MB304 2
2019 2020 Намар Математикийн түүх M.MB308 2
2019 2020 Намар Судалгааны төсөлт ажлын семинар M.ME501 1
2019 2020 Намар Судалгааны семинар M.ME502 2
2019 2020 Намар Магистрын ажил M.ME503 5
2019 2020 Намар Тооны онол M.NT601 2
2019 2020 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2019 2020 Намар Дагалдан суралцах дадлага M.TP260 3
2019 2020 Намар Туршин заах дадлага M.TP270 3
2019 2020 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2019 2020 Намар Дипломын ажил бичих, төгсөлтийн шалгалт S.BA490 2
2019 2020 Намар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2019 2020 Хавар Тооны онол M.MA409 2
2019 2020 Хавар Геометрийн бодлого бодох практикум M.MA414 3
2019 2020 Хавар Логик, олонлогийн онол M.MB304 2
2019 2020 Хавар Математикийн түүх M.MB308 2
2019 2020 Хавар Туршин заах дадлага M.TP270 3
2019 2020 Хавар Багшлах дадлага M.TP280 4
2019 2020 Хавар Дипломын ажил бичих, төгсөлтийн шалгалт S.BA490 2
2019 2020 Өвөл Тооны онол M.MA409 2
2019 2020 Өвөл Математикийн шинжлэх ухааны орчин үеийн асуудлууд M.MA500 2
2019 2020 Өвөл Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2020 2021 Намар Тооны онол M.MA409 2
2020 2021 Намар Логик, олонлогийн онол M.MB304 2
2020 2021 Намар Математикийн түүх M.MB308 2
2020 2021 Намар Судалгааны төсөлт ажлын семинар M.ME501 1
2020 2021 Намар Судалгааны семинар M.ME502 2
2020 2021 Намар Магистрын ажил M.ME503 5
2020 2021 Намар Тооны онол M.NT601 2
2020 2021 Намар Танилцах дадлага M.TP230 1
2020 2021 Намар Дагалдан суралцах дадлага M.TP260 3
2020 2021 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2020 2021 Намар Туршин заах дадлага M.TP401 5
2020 2021 Намар Дипломын ажил бичих, төгсөлтийн шалгалт S.BA490 2
2020 2021 Хавар Тооны онол M.MA409 2
2020 2021 Хавар Математикийн түүх M.MB308 2
2020 2021 Хавар Тооны онол M.NT601 2
2020 2021 Хавар Туршин заах дадлага M.TP270 3
2020 2021 Хавар Багшлах дадлага M.TP280 4
2020 2021 Хавар Дипломын ажил бичих, төгсөлтийн шалгалт S.BA490 2
2020 2021 Зун Математикийн шинжлэх ухааны орчин үеийн асуудлууд M.MA500 2
2020 2021 Өвөл Математикийн шинжлэх ухааны орчин үеийн асуудлууд M.MA500 2
2020 2021 Өвөл Төгсөлтийн ажил M.MA505 4
2020 2021 Өвөл Математикийн түүх M.MB308 2
2020 2021 Өвөл Дипломын ажил бичих, төгсөлтийн шалгалт S.BA490 2
2020 2021 Өвөл Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
Хаана Сургуулийн нэр Эзэмшсэн мэргэжил Диплом, гэрчилгээний дугаар Орсон он Төгссөн он
Архангай Хашаат ЭБС Бүрэн бус дунд 0000 1979 1986
Архангай 1-р сургууль Бүрэн дунд 0000 1987 1989
УБ УБДС Математик багш Бакалавр № 16337 1989 1994
УБ УБИС Магистр Математик № 97067 1995 1997
Монгол МУБИС Боловсрол судлалын доктор 2011 2011
Шагнал, цолШагнагдсан он
Байгал орчин тэргүүний ажилтан 2005/01/01
Боловсролын тэргүүний ажилтан 2009/01/28
Хөдөлмөрийн хүндэт медаль 2009/06/11
Алтан гадас одон 2016/10/12
Шинжлэх ухааны тэргүүний ажилтан 2017/09/20