Оюутны холбоо нь Үндсэн хууль, МУБИС-ийн дүрэм, ТББ-ийн тухай хууль тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомж, дүрэм журмын хүрээнд, сургуулийнхаа нийт оюутан залуусын эрх ашгийг тууштай хамгаалж, тэдний хөгжил дэвшилд чиглэсэн олон талт арга хэмжээ зохион байгуулах үүрэгтэй өөрийн удирдлагын байгууллага юм.

МБУС-ийн Оюутны зөвлөл нь тус сургуулийн удирдлагуудад холбох гүүр болон ажиллахаас гадна оюутнуудын хөгжил, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэхэд зориулсан үйл ажиллагаануудыг тогтмол зохион байгуулах зорилготойгоор ажиллаж байна. 2018-2019 оны хичээлийн жилд МБУС-ийн Оюутны зөвлөл нь тэргүүн, дэд тэргүүн, нарийн бичиг, 5 алба, 23 гишүүнтэй үйл ажиллагаа явуулж байна.

Оюутны зөвлөлийн тэргүүн: Б.Болд-Эрдэнэ

        

  Б.Болд-Эрдэнэ
  Тэргүүн
   Математикийн багш-3
   77779669-1256


                          

  Т.Адьяасүрэн
  Дэд тэргүүн
   Математикийн багш-2
   77779669-1256

  Д.Зулцэцэг
  Нарийн бичиг
   Биологийн багш -3
   77779669-1256

  Г.Гомбодорж
  Хяналтын алба
   Газарзүйн багш -3
   77779669-1256

  

  М.Магсаржав
  Хэвлэл мэдээллийн алба
   Математикийн багш-3
   77779669-1256

  М.Жижлхам
  Ажлын алба
   Математикийн багш-3
   77779669-1256

   
  Ц.Галбадрах
  Судалгааны алба
   Химийн багш -3
   77779669-1256
  Ш.Адъяахүү
  Спорт, урлагийн алба
   Математикийн багш-3
   77779669-1256