Тус тэнхим нь “Багш, байгалийн ухааны боловсрол” хөтөлбөрөөр дунд, ахлах ангийн биологийн багш бэлтгэх сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. Мөн биологи, биологийн боловсролын магистр, биологийн докторын сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг хариуцан хэрэгжүүлдэг. Тэнхим нийт 17 багштай. Үүнээс докторын зэрэгтэй багш 41%-ийг эзлэж байна. Тэнхмийн дэргэд оюутны “Хүмүүнлэг залуус” клуб үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэнхмийн дэргэд улсын итгэмжлэгдсэн палинологийн лаборатори, ургамал судлалын төв үйл ажиллагаа эрхлэн явуулдаг.

 Ж.Ариунболд
 Тэнхмийн эрхлэгч, Ph.D
 j_ariunbold@msue.edu.mn
 77779669-1291
                                Х.Мөнхбаяр
 Зөвлөх профессор
 khmunkhbayar@msue.edu.mn
 77779669-1307


 Г.Саранцэцэг
 Зөвлөх профессор
 sattsets@yahoo.com
 77779669-1310
 Ш.Дариймаа
 Зөвлөх профессор
 Shagdar_Dariimaa@yahoo.com
 77779669-1308


 Х.Төмөрбаатар
 Зөвлөх профессор
 tomorhishig@yahoo.com
 77779669-1309
 Г.Пунсалпаамуу
 Багш, Профессор
 puns9@yahoo.com
 77779669-1292


 Ц.Хонгорзул
 Багш, Профессор
 khongorzultsagaan@gmail.com
 77779669-1293
 Э.Мөнгөнтулга
 Багш, Ph.D
 mengee5@yahoo.com
 77779669-1297


 Т.Баянмөнх
 Багш, Ахлах
 t_bayanmunkh@yahoo.com
 77779669-1300
 Т.Мөнхзул
 Багш
 t.munhzul@yahoo.com
 77779669-1299 П.Эрдэнэтүшиг
 Багш
 tushigerdene@yahoo.com
 77779669-1296
 Я.Оюунчулуун
 Багш, Ph.D
 oyunchuluuny@yahoo.com
 77779669-1294


 Ч.Сувдцэцэг
 Багш
 suvdaa314@yahoo.com
 77779669-1295

 В.Гүндэгмаа
 Багш
 chalchorum@yahoo.com
 77779669-1301 Д.Сайндовдон
 Багш
 saindovdon@msue.edu.mn
 77779669-1302

 И.Даваажаргал
 Багш, Ph.D

 davaajargal.i@msue.edu.mn

 77779669-1303


 Б.Соддэлгэрэх
 Сургалтын диспетчер
 soddelgerekh@yahoo.com
 77779669-1306
 Д.Болор
 Сургалтын диспетчер
 bolor_zing@yahoo.com
 77779669-1305