Тус тэнхим нь “Багш, байгалийн ухааны боловсрол”, “Багш, математикийн боловсрол” хөтөлбөрөөр суралцдаг оюутнуудад мэргэжлийн дидактик, арга зүйн хичээл заадаг. Тэнхим нийт 13 багштай. Үүнээс докторын зэрэгтэй багш 46%-ийг эзлэж байна. ЕБС-ийн багш, судлаачдад зориулан “Багшлах урлаг” сэтгүүл эрхлэн гаргадаг. Хоёр долоо хоног тутамд тэнхмийн их семинар зохион байгуулдаг. Жил бүр үндэсний хэмжээний эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулдаг. 


  Ц.Лувсандорж
  Тэнхмийн эрхлэгч,     Профессор
 luvsandorj@msue.edu. mn
  77779669-1311

  Б.Жаргалсүрэн
  Багш, Ph.D
  jargalsuren@msue.edu.  mn
  77779669-1312

  


  Ц.Пагмасүрэн 

  Багш                   

 pagmasuren@msue.edu.mn
  77779669-1318
                            
  Б.Золзаяа
  Багш
  zolzaya@msue.edu.mn
  77779669-1313


 

  Я.Мөнхсайхан
  Багш
  saikhnaa_ubi@msue.edu .mn
  77779669-1314


  П.Уранчимэг
  Багш
  g_uran@msue.edu.mn
  77779669-1319
        
              

  Б.Оюун-Эрдэнэ
  Багш, Ph.D
  oonoomgl@msue.edu.mn
  77779669-1317
  Г.Оюунсайхан
  Багш
  oyunsaikhan@msue.edu. mn
  77779669-1316

  

  Э.Чойсүрэн
  Багш, Ph.D
  choi@msue.edu.mn
  77779669-1320
  Б.Норовсүрэн
  Багш
  norovoo@msue.edu.mn
  77779669-1315