Хөтөлбөрийн алба нь МУБИС-ийн бакалаврын болон төгсөлтийн дараах сургалтын бодлогыг бүрэлдэхүүний сургуулийн түвшинд хэрэгжүүлэх, “Багш боловсрол”-ын хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хөгжүүлэх, хэргэжилтэд хяналт тавих ажлыг төлөвлөх, сургалтын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан, зохион байгуулах, оюутныг хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах үүрэгтэй. 2014 оноос хойш хөтөлбөрийн албаны даргаар доктор Т.Ганбаатар ажиллаж байна. 


  Т.Ганбаатар
  Хөтөлбөрийн албаны дарга, Ph.D
  ganbaatar@msue.edu.mn
  77779669-1205

  Б.Шүрэнцэцэг
   Оюутан хариуцсан зохион байгуулагч
  shurentsetseg@msue.edu.mn
  77779669-1210  Ж.Бурмаа
  Хөтөлбөрийн албаны мэргэжилтэн 
  jburmaa@msue.edu.mn
  77779669-1206

  Г.Ундрах
  Оюутан хариуцсан зохион байгуулагч
  undrakh@msue.edu.mn
  77779669-1213  Ц.Пүрэвсүрэн
  Хөтөлбөрийн албаны мэргэжилтэн 
  purevsuren@msue.edu.mn
  77779669-1207


  М.Мөнхцэцэг
  Оюутан хариуцсан зохион байгуулагч
  munkhtsetseg08@msue.edu.mn
  77779669-1214  Н.Баянжаргал
  Хөтөлбөрийн албаны мэргэжилтэн 
  n_bayanjargal@msue.edu.mn
  77779669-1208

  Б.Урангуа
  Оюутан хариуцсан зохион байгуулагч
  urangua449@gmail.com
  77779669-1212


  

  О.Баясгаланцэцэг
  Хөтөлбөрийн албаны мэргэжилтэн 
  bayasgalantsetseg@msue.edu.mn
  77779669-1209
              
  Э.Нэргүй
  Оюутан хариуцсан зохион байгуулагч
  nergui.e@msue.edu.mn
  77779669-1211