Тус тэнхим нь “Багш, математикийн боловсрол” хөтөлбөрөөр дунд, ахлах ангийн мэдээлэл зүйн багш бэлтгэх, компьютер программ хангамжийн сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. Мөн мэдээлэлзүй, мэдээлэлзүйн боловсролын магистрын сугалтыг зохион байгуулдаг. Тэнхим нийт 18 багштай. Үүнээс докторын зэрэгтэй багш 11%-ийг эзлэж байна. Тэнхмийн дэргэд оюутны Хакотон клуб үйл ажиллагаа явуулдаг. Ерөнхий боловсролын мэдээллийн технологийн хөтөлбөр, сурах бичиг, багшийн ном боловсруулах, мэдээлэл зүйн бодлогын үндэсний хэмжээний онлайн сан бүрдүүлэх, онлайн шүүлтийн системийг нутагшуулах, ЕБС-ийн багш нарын дунд "Мультимедиа программ хангамжийг сургалтад хэрэглэх, хөгжүүлэх нь" үндэсний хэмжээний уралдаан зохион байгуулдаг.


  Д.Цэдэвсүрэн 
  Тэнхмийн эрхлэгч, Профессор
 tsedevsuren@msue.edu.mn
  77779669-1235

  Р.Мижиддорж 
  Багш, Дэд профессор
  mijiddorj@msue.edu.mn
  77779669-1236

  
  Ж.Дашдэмбэрэл
  Багш, Ахлах 
 dashdemberel@msue.edu.mn
  77779669-1237

  Д.Буянтогтох 
  Багш, Ахлах
  dbuyanto@gmail.com
  77779669-1238

  

  Ц.Нямсүрэн
  Багш
  nyammsuren@gmail.com
  77779669-1240
  

  Ч.Долгоржав

  Багш, Ахлах 
  dolgorjav@msue.edu.mn
  77779669-1239

  

  Ч.Мягмаргармаа
  Багш
 myagmargarmaa@gmail.com
  77779669-1242

  Ц.Баттогтох
  Багш
 battogtokh@msue.edu.mn
  77779669-1241  Т.Уламбаяр 
  Багш
 ulambayar2012@gmail.com
  77779669-1243

  С.Эрхбаяр
  Багш
  erkhee@gmail.com
  77779669-1244  Б.Бадамсүрэн
  Багш
  bdmsuren@gmail.com
  77779669-1246
  Г.Уртнасан 
  Багш
 urtnasan0304@gmail.com
  77779669-1205  А.Төрбат
  Багш
  turuu2000@gmail.com
  77779669-1248
                  
  Т.Батболд
  Багш
  batbold.t@msue.edu.mn
  77779669-1249


  Ц.Гэрэлтуяа
  Багш
  tse.gereltuya@gmail.com
  77779669-1250
  Т.Ганзориг
  Багш
  ganaa0323@gmail.com
  77779669-1245