Багш, Математикийн боловсролын хөтөлбөрийн дэд хороо
 
Ахлагч Б.Сандагдорж Математикийн тэнхмийн эрхлэгч
Нарийн бичиг Д.Цэдэвсүрэн  Мэдээлэл зүйн тэнхмийн эрхлэгч
Гишүүд: Д.Болормаа Математикийн тэнхимийн багш
Б.Хоролдагва Математикийн тэнхимийн багш
Д.Оюунчимэг Математикийн тэнхимийн багш
Э.Азжаргал Математикийн тэнхимийн багш
Ч.Долгоржав Мэдээлэл зүйн  тэнхимийн багш
Б.Бадамсүрэн Мэдээлэл зүйн  тэнхимийн багш
Ц.Баттогтох Мэдээлэл зүйн  тэнхимийн багш
 
Багш, Байгалийн ухааны боловсролын хөтөлбөрийн дэд хороо
 
Ахлагч Н.Наранцогт
Нарийн бичиг Ж.Ариунболд
Гишүүд: Ө.Мөнхтуяа Химийн тэнхимийн багш
Х.Цогбадрал Газарзүйн тэнхимийн эрхлэгч
Ц.Бат-Эрдэнэ Газарзүйн тэнхимийн багш
Г.Уранчимэг Дидактикийн тэнхимийн багш
Э.Мөнгөнтулга Биологийн тэнхимийн багш
Ц.Пагмасүрэн Дидактикийн тэнхимийн багш
Х.Батболд Физикийн тэнхимийн эрхлэгч
Д.Пүрэвдорж Физикийн тэнхимийн багш
Б.Гандөш Физикийн тэнхимийн багш