ОХУ-ын Буриадын Багшийн коллеж (2003), БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ы Хөлөнбуйр дээд сургууль, Японы Tokyo Gakugei University (2007), Nagoya University, Graduate School of Education and Human Development, School of Education (2013), Финляндын University of Lapland /Finland/ (2015), АНУ-ын Columbia college (2011), БНСУ-ын Жинжү боловсролын их сургууль (2016), Кён Инь боловсролын их сургууль (2016) зэрэг сургуулиудтай хамтран багш солилцох, мэргэжил дээшлүүлэх, туршлага судлах, эрдэм шинжилгээний хурал болон сургалт зохион байгуулах, хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн аргачлалаар судалгаа хийх, хөтөлбөрт судалгаа шинжилгээ хийх зэрэг ажлуудыг зохион байгуулж байна.