8 сарын 14-21, Лхагва-Даваа
Суралцах эрхийн бичиг авч, сургалтын төлбөрөө төлсөн элсэгчид бүртгүүлэх
Шилжилт хөдөлгөөний өргөдөл хүлээж авах
Хөрвөх ангийн бүртгэл эхлэх 
Шинээр элсэгчдийг сургалт, удирдлага мэдээллийн системд бүртгэх
1-р ангийн суралцагчдаас англи хэлний түвшин тогтоох шалгалт авах
Шинээр элсэгчид болон, эцэг эх, асран хамгаалагчдад зориулж, МУБИС-ийн шинэчлэл, бүтэц, бодлого, сургалтын журам, эрхзүйн орчин, сургалтын төлбөрийн талаар мэдээлэл өгөх зорилгоор уулзалт, мэдээлэл хийх
Магистрийн өдрийн ангийн бүртгэл эхлэх
8 сарын 17-25, Даваа-Баасан
Шинэ оюутны хичээл сонголт-1,2
2-4 ангийн хичээл сонголт 2 хийх
Оюутны тээврийн хэрэгслээр зорчих U money картны захиалга хийх
Шилжилт хөдөлгөөний өргөдөл хүлээж авах
Хөрвөх ангид элсэгчдийн кредит дүйцүүлэлт хийгдэж, комиссоор баталгаажуулах
8 сарын 28-31, Даваа-Баасан
1-4 ангийн намрын улирлын хичээл эхлэх
Боловсролын сан, хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдах хүсэлт, өргөдөл авч, бүртгэл хийх
Монгол Улсын засгийн газрын өндөр онооны тэтгэлэгт хамрагдсан оюутнуудын гэрээ байгуулан баталгаажуулах
Судлах 1 дадлага эхлэх /2-р анги/
Дагалдан суралцах дадлага эхлэх /3-р анги/
9 сарын 4-8  Даваа-Баасан
Докторын намрын элсэлтийн бүртгэл
Оюутны зөвлөлөөс 1-4-р ангийн оюутнуудад "Оюутны зөвлөл"-ийн үйл ажиллагааг танилцуулах
Хөрвөх ангийн хичээл сонголт 
9 сарын 11- 15  Даваа-Баасан
2-4 ангийн оюутнуудтай суралцах гэрээ шинэчлэн байгуулах
Шилжилт хөдөлгөөнийг эцэслэн тушаалаар баталгаажуулах
1-р ангийн оюутны мэдээллийг нэгтгэн "Оюунтны үнэмлэх"-ийг захиалах, олгох
9 сарын 18 - 22  Даваа-Баасан
Магистрын шинээр элсэгчийн хичээл сонголт 1, 2
Шинэ элсэгчдийг захирлын тушаалаар баталгаажуулах
9 сарын 25- 29 Даваа-Баасан
Магистрын өдрийн ангийн хичээл эхлэх
МУБИС-ийн эрэгтэй "Оюутныг дэмжих" тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдсан оюутнуудыг захирлын тушаалаар баталгаажуулах
3.6-с дээш голчтой бакалаврын оюутныг урамшууллын тэтгэлэгт бүртгэх
Оюутны хөгжлийн албанаас оюутнуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлж, хоорондын харилцааг сайжируулж "Цэвэр агаар" явган аялал зохион байгуулах
Докторын намрын элсэлтийн хичээл сонголт 1
10 сарын 02-06  Даваа-Баасан
Докторын үндсэн суурийн хичээл эхлэх /намар/
Оюутнуудыг эрүүл мэндийн даатгалд хамруулахад оюутны хөгжлийн албаны ажилтангууд хяналт тавин ажиллах
Багшлах дадлагын бэлтгэл /4-р анги/
Магистрантын төлбөрийн хөнгөлөлтийн материал хүлээн авах
1-4 ангийн кредит нэгтгэлийн тушаал захирлын тушаалаар баталгаажуулах
Хичээл сонголтыг тушаалаар баталгаажуулах
10 сарын 9-13  Даваа-Баасан
Багшлах дадлага эхлэх /4-р анги/
МУБИС-ийн оюутнуудын хөгжлийг дэмжсэн уулзалт, ярилцлага, лекц, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах
10 сарын 16-20  Даваа-Баасан
Бакалаврын өдрийн ангийн оюутнуудыг боловсролын сангийн зээлд хамруулах, бичиг баримтыг тулгах
Монгол Улсын засгийн газрын өндөр онооны тэтгэлэгт хамрагдсан оюутны судалгааг Боловсролын зээлийн сангийн нэгдсэн системд оруулах
10 сарын 23-27  Даваа-Баасан
Оюутны зөвлөлөөс "Сагсан бөмбөг"-ийн тэмцээн зохион явуулах
''Амжилтын таван хошуу" клубтай хамтран Хөдөлмөр эрхлэлтийн төвийг тогтмол ажиллуулах
Оюутны зөвлөлөөс "Гар бөмбөг"-ийн тэмцээн зохион явуулах
Багшлах дадлага дуусах
Магистрын эчнээ ангийн бүртгэл эхлэх
10 сарын 30- 11 сарын 3  Даваа-Баасан
Төгсөх ангийн оюутны төгсөлтийн шалгалтын хөтөлбөрийг гаргаж өгөх, төгсөлтийн болон нэгдсэн шалгалт авах ажлыг зохион байгуулах, диплом бичих оюутны сэдэв, удирдагчийн тушаалыг гаргуулах, ажлын гүйцэтгэл, чанарт хяналт тавин ажиллах
Докторын өдрийн ангийн элсэлт, бүртгэл /өвлийн элсэлт/
11 сарын 01-10  Даваа-Баасан
“Мэдээлэл зүйн 7 хоног” мэргэжил сурталчлах өдөрлөг зохион байгуулах, мэдээлэл зүйн тэнхимийн үйл ажиллагааг нийтэд сурталчах.
Мэдээлэл зүйн мэргэжлийг сурталчилсан, онцлог, давуу талыг гаргасан видео танилцуулга хийж, оюутны нэгдсэн системд байршуулах

Математикийн тэнхимээс "Залуу математикчид" клубын үйл ажиллагааг тогтмол явуулах 
11 сарын 06-10  Даваа-Баасан
Оюутны зөвлөлөөс "АХА" тэмцээн зохион явуулах
Оюутны зөвлөлөөс "Шатар, даам"-ны тэмцээн зохион байгуулах
Магистрын эчнээ ангийн намрын улирлын хичээл сонголт 1 
11 сарын 13-17  Даваа-Баасан
Танилцах дадлага эхлэх /1-р анги/
Хаврын улирлын хичээл сонголт 1 харах
Магистрын хаврын улирлын хичээл сонголт 1
Биолгийн тэнхимээс "Бид залуу биологич -3" биологийн сорил олимпиад , оюутны гэрэл зургийн үзэсгэлэн уралдаан зохион байгуулах
Оюутны хөгжлийн албанаас "Авъяастны эрэлд" урлагийн наадам зохион явуулах
Оюутнуудыг гадаад, дотоодын төсөл, хөтөлбөр болон гэрээт ажилд татан оролцуулах, бүртгэл хийх
11 сарын 20-24  Даваа-Баасан
Өвлийн улирлын сонгон үзэх  2 кр хичээлийн сонголт
Хаврын улирлын хичээл сонголт 1 харах
11 сарын 27-12 сарын 01  Даваа-Баасан
Оюутны МХТ-ийн чадварыг хөгжүүлэх уралдаан тэмцээн зохион байгуулах 
Докторын хичээл сонголт харах
12 сарын 01-08  Даваа-Баасан
Биолгийн тэнхимээс ДОХ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх өдрийг зохион байгуулах 
Мэдээлэл зүйн тэнхимээс оюутны МХТ-ийн чадварыг хөгжүүлэх уралдаан тэмцээн зохион байгуулах   
- “IT ба боловсрол” сэдвээр уралдаан
- Сургалтын Вэб, видео, мультимедиа бүтээгдэхүүний уралдаан зохион байгуулах
Докторын мэргэших хичээл эхлэх
Докторын үндсэн суурийн хичээл эхлэх /өвөл/
Магистрын шинээр элсэгчийн хичээл сонголт 1, 2
Магистрын өдрийн ангийн дүн гарах
Докторын судалгааны ажлын төлөвлөгөө гаргах
12 сарын 11-15  Даваа-Баасан
Оюутны хөгжлийн алба, Халдвар судлалын үндэсний төвтэй хамтран оюутан залуусыг ХДХВ/ДОХ-ын шинжилгээнд хамруулах
Оюутны зөвлөлөөс "Шилдэг оюутан" шалгаруулах
1-3-р ангийн дүн гарах
Магистрын өдрийн ангийн дүн баталгаажуулах
12 сарын 18-22  Даваа-Баасан
1-3-р ангийн дүн баталгаажуулах
Оюутны хөгжлийн албанаас оюутнуудын хөгжлийг дэмжсэн уулзалт, ярилцлага, лекц, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах
1-3-р ангийн өвлийн улирлын амралт эхлэх
Нэмэлт сонголт /1 д.х/
Дүн баталгаажуулалт /1 д.х/
12 сарын 25-29  Даваа-Баасан
4-р ангийн дүн гарах
Физикийн тэнхимээс “Татах хүч”, “Физикээр зохион бүтээцгээе” клубын үйл ажиллагааг тогтмол явуулах 
01 сарын 01- 05  Даваа-Баасан
Магистрын хамгаалалт
4-р ангийн дүн баталгаажуулах
МУБИС-ийн 2-4 ангийн оюутнуудыг Засгийн газрын тэтгэлгээр Япон, Чех, Югослав улсын тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамруулах, бүртгэл хийх
01 сарын 08-12  Даваа-Баасан
Математикийн тэнхимээс УБДС-ийн ФМФ-ын декан асан дэд профессор Я.Доржсүрэнгийн нэрэмжит математикийн нээлттэй олимпиад зохион байгуулах 
Билогийн тэнхимээс "Амьд булан арчлах, ховор амьтдыг үржүүлэх" эрдэм шинжилгээний ажилд оюутнуудыг татан оролцуулах
01 сарын 15 - 19  Даваа-Баасан
Өвлийн төгсөлт зохион байгуулах
1-4-р ангийн хичээл сонголт 2 
Магистрын эчнээ ангийн дүн баталгаажуулалт
Докторын шилжилт хөдөлгөөн
01 сарын 22 - 26  Даваа-Баасан
МУБИС-ийн 2-4 ангийн оюутнуудыг Засгийн газрын тэтгэлгээр ОХУ, Энэтхэг, Вьетнам улсын тэтгэлэгт бүртгэх 
Судлах 1 дадлага эхлэх /1-р анги/
Судлах 2 дадлага эхлэх /2-р анги/
1-4 р ангийн хичээл эхлэх
01 сарын 29 - 31  Даваа-Баасан
Өвлийн төгсөлтийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах
Хөдөө орон нутагт амраад ирсэн оюутнуудын замын зардлын баримт хүлээн авах
02 сарын 01-09  Даваа-Баасан
"Ажлын байраа хэрхэн олох вэ" Нийслэлийн хөдөлмөрийн газрын оюутны хөтөлбөр хариуцсан ажилтан Л.Амаржаргал 
02 сарын 12-16  Даваа-Баасан
Оюутны зөвлөлөөс оюутнуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилготой "Цасны баяр" зохион явуулах. 
Математик болон Мэдээлэл зүйн багшийн хөтөлбөрийг олон улсын магадлан итгэмжлэлд бэлтгэх, магадлан итгэмжлүүлэх ажлыг зохион байгуулах 
Оюутны хөгжлийн албанаас  "Самбарын бичиглэл" уралдаан зохион явуулах
02 сарын 19-23  Даваа-Баасан
Оюутны зөвлөлөөс оюутнуудын дунд тоглоом сонирхогч оюутнуудыг хөгжүүлэх "E sport" тэмцээн зохион байгуулах
Магистрын хаврын улирлын хичээл сонголт 2
02 сарын 26- 03 сарын 02 Даваа-Баасан
Хичээл сонголтыг захирлын тушаалаар баталгаажуулах
Туршин заах дадлагын бэлтгэл /3-р анги/
Магистрын өдрийн ангийн хичээл үргэлжлэх
 Физикийн тэнхимээс "Халз мэтгэлцээн багш, оюутан, сурагчидын дунд зохион байгуулах
03 сарын 05 - 09  Даваа-Баасан
Туршин заах дадлага эхлэх /3-р анги/
Математикийн тэнхимээс "Пи тоо"-ны өдөрт зориулсан 100 буудалт даам, Рубикийн шоо эвлүүлэх, Судоку бөглөх, Шатар эрэгтэй, эмэгтэй, багийн олимпиад зохион байгуулах 
03 сарын 12  - 16  Даваа-Баасан
Газарзүйн тэнхимээс "Оюутны индэр 2" цуврал лекц 14 хоногт 1 удаа зохион байгуулагддаг
Оюутны зөвлөлөөс "Хаврын баяр"-ын спортын олон төрөлт наадам зохион байгуулах
Биологийн тэнхимээс Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах 
03 сарын 19  - 23  Даваа-Баасан
Туршин заах дадлага дуусах 3-р анги
МУБИС-ийн 1-4 ангийн оюутнуудыг  "Оюутны журам"-ын дагуу захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамруулах, бүртгэл хийх
Математикийн тэнхимээс 2,3 ангийн Оюутны математикийн олимпиад зохион байгуулах
Оюутны зөвлөлөөс "Сагсан бөмбөг"-ийн тэмцээн зохион явуулах
Оюутны зөвлөлөөс "Гар бөмбөг"-ийн тэмцээн зохион явуулах
Оюутны зөвлөлөөс "Авъяаслаг МУБИС"-д тэмцээнд бэлдэж  оролцуулах
МУБИС -ийн магистр , докторын эрдэм шинжилгээний хуралд идэвхитэй оролцох 
04 сарын 02 - 06   Даваа-Баасан
Оюутны зөвлөлөөс "Оюутнуудын хөгжлийг дэмжих" эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах
Математикийн тэнхимээс оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулах
04 сарын 9 - 13   Даваа-Баасан
Мэдээлэлзүйн тэнхимийн багш , оюутны эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулж идэвхитэй оролцох
Химийн тэнхимийн багш , оюутны эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулж идэвхитэй оролцох
Оюутны зөвлөлөөс 4-р ангийн оюутнуудад зориулж "Ажлын байр"-ны өдөрлөг зохион байгуулах
2018-2019 оны хичээлийн жилийн намрын хичээл сонголт-1 эхлэх
04 сарын 16 - 20   Даваа-Баасан
Химийн тэнхимээс бусад их дээд сургуулиудаас зохион явуулж буй химийн олимпиадад оюутнуудаа оролцуулах 
МУБИС-ийн 1-4 ангийн 3.7 дээш голчтой оюутнуудыг  "Оюутны журам"-ын дагуу кредитийн тэтгэлэгт хамруулах, бүртгэл хийх
Мэдээлэлзүйн тэнхимээс оюутнуудын дунд хавсарга технологийн олимпиад зохион байгуулах                                                                                                                                                                                                                                                                                      - Шулуун зам, сумо роботын тэмцээнд баг удирдан оролцох
- Procon тэмцээнд оролцох
- Тэнхимийн оюутнуудын дунд “Компьютер угсарч, тайлбарлах” 
Докторын элсэлт, бүртгэл /зуны элсэлт/
04  сарын 30 - 05 сарын 04   Даваа-Баасан
МУБИС-ийн "Оюутны журам"-ын дагуу улс болон олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд шагналт байр эзэлсэн  оюутнуудыг кредитийн тэтгэлэгт хамруулах, бүртгэл хийх
Дидактикийн тэнхимээс МБУС-ийн "Багшлах ур чадвар"-ын олимпиад зохион байгуулах
Химийн тэнхимийн багш , оюутны эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулж идэвхитэй оролцох 
Оюутны зөвлөлөөс нийт оюутнуудын дунд илтгэх урлагийн тэмцээн зохион байгуулах
1,2,4-р ангийн дүн гарах
Магистрын эчнээ ангийн элсэлт /зун/
Магистрын өдрийн ангийн дүн гарах
05 сарын 07 - 11  Даваа-Баасан
Докторын хичээл сонголт
1,2,4-р ангийн дүн баталгаажуулах
Магистрын өдрийн ангийн дүн баталгаажуулалт
1,2,4-р ангийн зуны амралт эхлэх
05 сарын 14  - 18   Даваа-Баасан
МУБИС-ийн "Багшлах ур чадвар"-ын олимпиадыг Боловсрол судлалын сургуулиас зохион байгуулах
2017-2018 оны хичээлийн жилд өндөр онооны тэтгэлэгт хамрагдсан оюутнуудын голч дүнг боловсролын зээлийн сангийн системд оруулж баталгаажуулах
Докторын мэргэших болон үндсэн суурийн хичээл эхлэх
Магистрын хамгаалалт
Нэмэлт сонголт 1/д.х/ 
Дүн баталгаажуулалт 1,2,4-р анги
05 сарын 21  - 25   Даваа-Баасан
Оюутны зөвлөлөөс оны шилдэг оюутан шагнаж урамшуулах
3-р ангийн дүн гарах
05 сарын 28  - 06 сарын 01   Даваа-Баасан
Докторын сэдэв удирдагчийг баталгаажуулах
3-р ангийн дүн баталгаажуулах
Магистрын эчнээ ангийн /зун/ хичээл эхлэх, сонголт
06 сарын 11 - 15   Даваа-Баасан
Төгсөлтийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах
06 сарын 18 - 22   Даваа-Баасан
Магистрын судалгааны сэдэв, удирдагчийг захирлын тушаалаар баталгаажуулах
Докторт суралцагчдын мэдээг системд оруулах