Хог хаягдлаа ангилан төрөлжүүлье уриан дор зохион байгуулагдсан "MNUE4R1" төслийн уралдаанд МБУС-ийн оюутнууд амжилттай оролцлоо.