Олон улсын магадлан итгэмжлэл

МУБИС -ийн "Математик", "Мэдээлэл зүй" хөтөлбөрүүд ASIIN байгууллагаар олон улсад магадлан итгэмжлүүлж байгаа бөгөөд төлөвлөгөөний дагуу холбогдох тэнхимийн багш, профессорууд өөрсдийн зааж буй хичээлүүдийн хөтөлбөр, стандартыг чанарын өндөр түвшинд орчуулж 2018оны 05 сарын 28 -ны дотор дуусган хөтөлбөрийн албанд ирүүлнэ үү